Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Long-Term Archive

Långsiktigt bevarande av digital information helt enkelt

Välkommen till framtidens arkivering

Ta nästa steg inom digitalt bevarande med Long-Term Archive från FormpipeEn modern lösning som uppfyller de lagar och krav som finns inom området e-arkivering. Systemet är framtaget tillsammans med Riksarkivet och hjälper dig att förenkla ditt arkiveringsarbete och minskar manuella processer. 

Välkommen till framtidens arkivering!

LTA
VARFÖR

Viktig information kan gå förlorad

I takt med att världen blir allt mer digital så växer mängden information explosionsartat. Informationen kommer från många olika verksamhetssystem och ligger lagrad i en mängd olika format. Utan en säker och trygg lösning finns det en stor risk att viktig digital information går förlorad. 

Allt för många verksamheter låter gamla avvecklade system rulla för att komma åt information. Detta är mycket kostsamt och risken att förlora data ökar för varje år som går. Det är svårt att administrera åtkomst, leva upp till lagkrav och hitta information. Dessutom saknas det en central plats för att söka i de olika systemen. 

HUR

Vi kan bevarande

Ta klivet in i framtiden med Long-Term ArchiveLösningen minskar det manuella arbetet och hjälper dig att få ordning och reda på verksamhetens handlingar. Nyutvecklad funktionalitet gör det dessutom enkelt att hitta tidigare lagrad information. Precis som det ska vara. 

Med Long-Term Archive kan du hantera handlingar och metadata i olika format oavsett verksamhetssystem. Systemets automatiserade processer frigör tid och ni kan, på ett enkelt och smidigt sätt, söka upp och tillhandahålla information. Enkel och trygg åtkomst till verksamhetens information – dygnet runt.

Vad är Long-Term Archive?

Long-Term Archive är en modern arkiveringslösning för verksamheter som eftersöker säkerhet, spårbarhet och flexibilitet. Lösningen ökar tillgängligheten till korrekt information och uppfyller alla de lagar och krav som finns inom området e-arkivering. 

Lösningen, som är framtagen i nära dialog med Riksarkivet, bygger på den senaste tekniken och är anpassad för digitala organisationer. På det hela sammantaget ger det verksamheter inom offentlig sektor en fantastisk möjlighet till såväl ekonomisk besparing som förbättrad medborgarservice. 

LTA

Jag vill gärna berätta om fantastiska Long-Term Archive

Fanny Hugert

Vi hjälper er att skapa relation mellan människor och data