Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Meetings Plus

Spara tid och pengar, och höj informationssäkerheten genom digital möteshantering.

Snabbare till mötet

Förenkla din möteshantering med Meetings Plus. Produkten minimerar din hantering av kallelser, dokumentation och protokoll. Tidsbesparande för nämndsekreteraren, enkelt för politikern och tillgängligt för medborgaren. Den eliminerade pappershanteringen innebär stora besparingar. 

MEETINGS
VARFÖR

Förenkla och effektivisera möteshanteringen

Politiska möten och sammanträden innebär att en stor mängd ärenden ska upp till beslut. Vi ser en tydlig trend i att politiker har allt mindre tid, men ska ta fler och snabbare beslut än tidigare. Det sätter också högre krav på administratörer att hinna med det förberedande arbetet inför sammanträden. Arbetsuppgifter som under en lång tid ansetts vara extremt tidskrävande. 

Inte nog med att det förberedande arbetet kring varje möte ökar, medborgare ute i landet skriker efter mer insyn i kommunens och regionens politik. Alla dessa faktorer leder oss till en viktig fråga: hur effektiviserar vi vår möteshantering? 

HUR

En lösning för effektiv hantering

Formpipe har en lösning för digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation och protokoll. Meetings Plus är anpassad och optimerad utifrån tre viktiga perspektiv: administratören, mötesdeltagaren och medborgaren. 

Applikationen kan enkelt integreras med våra produkter för dokument- och ärendehantering: W3D3 och Platina. Detta innebär minimalt extraarbete för mötesadministratören vid publicering. Enkelheten i att dela och diskutera anteckningar inne i appen underlättar samarbete mellan mötesdeltagare. Medborgare kan bevaka specifika sökord eller beslutsorgan och ta del av handlingar direkt när de publiceras. 

Vad är Meetings Plus?

Meetings Plus är lösningen för dig som vill uppgradera din digitala möteshantering. Applikationen är attraktiv ur mötesdeltagarens och administratörens perspektiv. Den är utvecklad för att alla ska kunna använda den och ge en så bra användarupplevelse som möjligt.

Meetings Plus är en plattformsobereonde produkt. Vi erbjuder en webbversion riktad mot både medborgare och mötesdeltagare samt en app som är kompatibel med iOS för iPad, Android OS och Windows 10 (surfplatta och dator). I appen har man tillgång till utökad säkerhet för att kunna läsa känslig information samt möjlighet att dela anteckningar med partikollegor.

Uppgradera dina möten idag med digital möteshantering från Formpipe.

PLUS

Jag vill gärna berätta mer om Meetings Plus

Tomas Maurd

Vi bidrar till att bevara Medborgarens förtroende för våra myndigheter och politiker