Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Platina

Släpp lös kraften i informationen.
Fånga, skapa, förädla och styr så att den gör största möjliga nytta.

Utvinn digitaliseringens möjligheter

Det är ingen slump att kronjuvelen i vår portfölj heter Platina. Enligt Nationalencyklopedin är Platina ett grundämne i jordskorpan med en omfattande och varierande kemi. En ädelmetall som i ren form är smidbar och böjlig.

Se vår produkt Platina som ryggraden i er verksamhets hela digitala informationsflöde. Platina är formbar och kan skräddarsys för er verksamhets behov. Den bistår er i arbetet att beskriva era arbetsprocesser, automatisera flöden och frigör tid och därmed också pengar för er att satsa i er kärnverksamhet.

PLATINA
VARFÖR

En plattform för e-förvaltning

Dagens medborgare förväntar sig att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden. De vill också ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Det ställer stora krav på att verksamheter har ordning och reda på sina ärenden och handlingar. 

Genom att använda IT och teknik på ett smart sätt kan effektiviteten höjas och servicenyttan förbättras. Det digitala samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT. 

 

HUR

Samarbete och optimering

Med en stabil grund är det enkelt att komma igång med e-förvaltning – ett verktyg som effektiviserar informationshantering och dessutom uppmanar till samarbete och automatiserade processer. 

Eftersom flexibiliteten och anpassningsmöjligheterna i produkten möjliggör långsiktiga lösningar är denna produkt ett kostnadseffektivt val för verksamheten. För att vara framgångsrik gäller det att hitta lösningar och processer som svarar på verksamhetens främsta behov. Platina finns till för att: 

  • Skapa enhetliga processer som ökar de anställdas effektivitet. 
  • Optimera verksamheten genom att analysera processer i realtid. 
  • Minska risker tack vare standardprocedurer och policies i processerna. 
  • Ge full spårbarhet i alla steg och kvalitetssäkra processer. 

Vad är Platina?

Platina är en produkt och plattform som låter verksamheter förverkliga det helt digitala informationsflödet. Det är en plattform med verktyg för en obruten digital kedja för dokument- och ärendehantering i offentlig sektor. Platina styr information och data till rätt till utpekad medarbetare och intressent.

Platina är en standardprodukt som låter sig förändras över tid och ger dig möjligheten till skräddarsy plattformen för din verksamhets behov och krav. Oavsett hur de ser ut idag eller hur de kommer se ut imorgon.

Med marknadens mest flexibla och kraftfulla processmotor för dokument- och ärendehantering ger Platina verksamheten stora möjligheter till unika anpassningar av standardplattformen.

Jag berättar gärna mer om vad Platina kan göra

Kourosh Javadpour

vi finns här för att bidra till utveckling och för att möta framtidens digitala myndighet