Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Tillval till Platina

Platina är en plattform med verktyg för en obruten digital kedja för dokument- och ärendehantering i offentlig sektor. I standardprodukten finns en robust kärna med funktioner för att stödja ett digitalt informationsflöde i er organisation.

Men digitaliseringen går fort och behov förändras, både när det gäller arbetssätt och när det gäller ny teknik. För att möta upp dessa behov utvecklar Formpipe kontinuerligt nya tillval till Platina vilket ger utökade möjligheter för just er organisation.

Adoxa

Adoxa by Formpipe är ett verktyg för att säkra och övervaka data för att proaktivt kunna arbeta med datakvalitet. Adoxa skannar data, system och filytor utifrån uppsatta regler. Genom möjligheten att konfigurera regelsättning för kontroll av data matchas varje enskild organisations behov och kan enkelt anpassas till nya arbetsprocesser eller förändrad lagstiftning. Regelträffar som indikerar bristande datakvalitet distribueras till utpekade informationsägare. Dessa får genom ett användarvänligt arbetsflöde med guider som stöd hjälp till att granska och åtgärda bristerna.

Läs mer om Adoxa här

Arkivexport för Platina

Arkivexport är ett tillval som omvandlar data från Platina för leverans till ett e-arkiv. Arkivexport fungerar lika bra vid förberedelse för överföring till ett mellanarkiv, som till ett slutarkiv. Genom att omvandla och förflytta data på ett strukturerat sätt sparar man lagringsutrymme och kan samtidigt möta lagar och regelverk kring arkivering.

Ladda ned produktblad

TILLVAL

Avvikelsehantering

Platina Avvikelsehantering är ett verktyg för att följa upp och åtgärda avvikelser i processer och rutiner. Lösningen levererar avvikelserapporter och åtgärdsrapportet till rätt område inom organisationen. Förenklar att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete som ökar kvaliteten i organisationen.

Ladda ned produktblad

Document Converter för Platina

Formpipe har utvecklat Document Converter, ett tillval för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF - kanske det mest spridda formatet när det gäller publicering, lagring och arkivering. Genom att komplettera Platina med Document Converter låser ni automatiskt upp många möjligheter med er befintliga installation. Ni kan enkelt konvertera en enskild fil eller skapa en samlings-PDF av handlingar under ett diariefört ärende. Ni får också möjligheter att automatisera konverteringen, exempelvis automatisk PDF-konvertering vid diarieföring av handlingar.

Federerad Autentisering

Med Federerad Autentisering by Formpipe centraliseras och effektiviseras identitetshanteringen. Inloggningen för användarna förenklas samtidigt som säkerheten höjs ytterligare.

Ladda ned produktblad

File Importer

File Importer används för automatiskt generera handlingar från dokument som skapats eller kopierats till en eller flera fördefinierbara kataloger på servern. En vanlig tillämpning är skanning, då man normalt har en nätverksskanner som skannar och skapar PDF-dokument på en nätverksutdelad mapp. När handlingar med tillhörande dokument automatiskt skapas från nätverksskannern minskar tiden för tidskrävande administration. Det frigör tid för värdeskapande uppgifter.

Mail Importer

Mail Importer är ett tillval som bevakar ett eller flera e-postkonton, för att automatiskt skapa upp handlingar och/eller ärenden i Platina. Dessa skapas upp från e-post som kommer in från en eller flera förutbestämda e-postadresser. På så sätt minskar tiden för tidskrävande administration och tid frigörs för värdeskapande uppgifter.

Meetings Plus

Det finns förväntningar på kommuner och landsting från medborgarna, om ökad närhet till de förtroendevalda. Genom Formipes produkt för möteshantering ökar insynen i kommunens eller regionens politik. Med Meetings Plus blir det enklare för medborgaren att följa med i politiken genom ett användarvänligt och lättillgängligt gränssnitt. Förtroendevalda och mötesadministratörer får å sin sida effektiva verktyg för mötes- och beslutsprocessen hela vägen från möteskallelse till beslut.

Läs mer om Meetings Plus

Mötesadministration

I Platinas mötesadministration hålls hela kedjan av möteshändelser ihop elektroniskt – det spar tid för både handläggare och sekreterare.

Handläggaren anmäler sitt ärende och kopplar handlingar och arbetsdokument till kommande möten vilket minskar sekreterarens administration​
I möteshanteringen skapas en kallelse med hjälp av de anmälda ärendena. Sekreteraren kan dessutom lägga till nya punkter på kallelsen​. Utifrån de punkter som finns i kallelseöversikten kan man automatiskt skapa protokoll.

Platina API

Inom organisationer finns idag behovet att ha möjligheten att integrera andra verksamhetssystem med Platina. Det kan tillexempel gälla ekonomisystem, olika register eller rekryteringssystem. Tillvalet API ger ett ordnat och säkert sätt att hämta och lämna data från Platina. API:et exponerar funktioner för att hantera ärenden, handlingar, dokument och tillhörande referensdatamodell.

Platina Gallring

Med tillvalet Platina Gallring sätter man regler för att gallra filer och handlingar, för att kunna gallra automatiskt eller med manuell kontroll. ​Man kan också gallra metadata på ärende- och handlingskort​. Genom att gallra får man bort kostsam dubbellagring och onödig information som ligger och tar upp lagringsutrymme. Information som i förlängningen gör informationsmängden mindre överskådlig.

Platina Informationsredovisning

Med Platina Informationsredovisning ges stöd för att lagra och versionshantera den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Det ger en enhetlig redovisning av allmänna handlingar.

Klassificeringsstrukturen skapas och hanteras direkt i Platina. Det gör att organisationen får en unik möjlighet att använda strukturen som registreringsplan vid registrering och handläggning. Därmed går det samtidigt att styra och stödja handläggningen av ärenden.

Ladda ned produktblad

Platina Office Addin

Webb-baserade system innebär ofta att användarna måste ladda ner filer till sin dator för att kunna ändra i dem och därefter ladda upp de uppdaterade filerna till systemet igen för att komplettera den ursprungliga informationen. Med Platina Office Addin undkommer man denna process genom att filen man vill arbeta med öppnas direkt i rätt program. När dokumentet är uppdaterat sparas och uppdateras filen direkt i Platina, utan omvägar.

Ladda ned produktblad

Platina Process Server

Med Platina Process Server kan processer visualiseras, automatiseras och analyseras på ett integrerat sätt som tidigare inte varit möjligt.

Ladda ned produktblad

Platina Registerhantering

Platina Registerhantering gör det möjligt att hantera, skapa, importera och synkronisera alla typer av objekt och register samt till dessa hantera valfri xml-baserad metadatauppsättning.

Ladda ned produktblad

Portal

Med Portal får ni ett verktyg där ni själva kan skapa e-tjänster, formulär och ärendesidor utan behov av konsulthjälp. Mappningen mot Platina gör att informationen hamnar på rätt plats, för rätt person i rätt ärendeprocess. Det minskar tidskrävande administration och dubbelregistrering. Minskar också risken för fel. Med tillägg för inloggning till Mina sidor kan användarna följa sina ärenden.

Läs mer om Portal här

Samarbetsportal

Med Samarbetsportalen får ni möjlighet att lagra, dela, hitta, granska och skapa dokument på ett enkelt och säkert sätt. Genom att dela ut objekt i Platina som man sedan når via portalen kan ni hantera dokument i Platina i samarbete med externa parter.

Signeringsportalen

Signeringsportalen gör det möjligt för politiker och tjänstemän som inte använder ert ärendehanteringssystem att signera dokument i ärendehanteringssystemet som till exempel mötesprotokoll eller avtal som kräver underskrift av en eller flera personer.

Läs mer om Signeringsportalen här

Teams för Platina

Med Teams för Platina kan handläggare och chefer samverka kring ärenden och arbetsdokument i Microsoft Teams och på ett enkelt sätt diarieföra dokument så snart de är färdigställda.

Läs mer om Teams för Platina här.

Webbdiarium

Webbdiarium inkluderar en webbapplikation samt verktyg för hantering av ärenden och handlingar och för publicering ut mot allmänheten på ett säkert sätt. Att tillgängligöra organisationens diarium skapar transparens. Den valda informationen som publiceras ut lever upp till tillgänlighetsdirektivet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon av tillvalen? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.