Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Portal Bas

Bygg dina egna e-tjänster direkt på W3D3 eller Platina.

Öppna upp verksamhetssystemet

Minskade manuella processer, förbättrad effektivitet och öppnare kontaktytor. Det kan vi på Formpipe lova tack vare Portal Bas. En plattform för e-tjänster och en publiceringslösning som kopplas direkt mot ärendehanteringssystemet och diarieför informationen automatiskt. 

PORTAL
VARFÖR

Förenklad förvaltning

En stor del av ärendena hos kommuner och myndigheter är av tydligt rutinkaraktär. Men det krävs trots detta en stort antal manuella handgrepp för att registrera handlingar, mata in data i system och fördela ärenden till rätt mottagare. 

Med tydligt stöd för e-förvaltning kan man i många fall automatisera dessa handgrepp helt och hållet. Genom att minska antalet manuella registreringsinslag kopplat till rutinärenden kan verksamheter bli effektivare. Dessutom går det att skapa smidiga flöden som ökar servicenyttan gentemot medborgare.

HUR

Slipp diarieföring

Genom att använda Portal Bas på din hemsida eller intranät får du en direktkoppling till Platina eller W3D3. Resultatet? Handgrepp kring registrering kan automatiseras helt och hållet. Information från formulären skickas direkt in i ärendehanterings­systemet på rätt sätt. Man slipper helt ifrån manuell diarieföring.

Exempel på användningsområden: 

  • Verksamheter som hanterar en stor mängd ansökningar. Från dagisplatser till stipendier och bidrag. Starta upp ärenden automatiskt eller manuellt med information från formuläret.
  • En automatiserad process för felanmälan kan spara tid och pengar. Låt medborgare göra felanmälan och se hur informationen flyger rätt in i systemet. 
  • Organisationer som fokuserar på drift och underhåll kan hantera sina underentreprenörer på ett smidigt sätt. Snabbare rapportering och informationen kommer direkt in i systemet. 

Vad är Portal Bas?

Med Portal Bas får du ett smidigt verktyg som ökar samspelet mellan medborgare och verksamhet. Förbättrad tillgänglighet och automatiserade flöden är exempel på tydliga fördelar. Informationen som skickas in hamnar direkt i systemet för ärendehantering. 

Felanmälningar, jobbansökningar och synpunktshantering är några vanliga användningsområden. Men låt dig inte luras, Portal Bas är mycket flexibelt och kan anpassas helt utifrån verksamhetens behov. 

BAS

Jag berättar gärna mer om Portal Bas

Erik Lindgren

Vi bidrar till att skapa ett gott digitalt samhälle