Vill du komma i kontakt med oss?

FORMPIPE

+46 8 555 290 60
info.se@formpipe.com

Besök
Sveavägen 168, Stockholm

Post
Box 231 31, 104 35 Stockholm

SUPPORT

Supportportalen The Pipe
+46 8 5000 72 25
support.se@formpipe.com

---

För Netmaker Bankgiro Link
support.netmaker@formpipe.com
+46 8 555 290 80

För Lasernet
support.lasernet@formpipe.com
+45 43 66 02 10

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
WE ARE PURPLE. WE ARE FORMPIPE.

En digital transformation med människan i centrum

Formpipe sätter människan i centrum av den digitala transformationen. Vi är ett värdegrundsdrivet mjukvarubolag som utvecklar produkter som förser rätt person, med rätt information, i rätt sammanhang.

Vi drivs av att frigöra den föreställningsförmåga som finns hos människor som tänker olika, tvärs över landsgränser och branscher. Vi bygger värdefulla relationer mellan data och människor.

Formpipe är verksamma inom tre affärsområden: svensk offentlig sektor, dansk offentlig sektor och global privat sektor. På vår svenska webbplats hittar du vårt erbjudande till svensk offentlig sektor. På vår danska webbplats hittar du vårt erbjudande till dansk offentlig sektor. På vår engelska webbplats hittar du vår produktportfölj för flera olika branscher. 

Vårt erbjudande till offentlig sektor

Vi brinner för att digitaliseringen av offentlig sektor ska skapa värde för samhället och dess medborgare. Genom att sätta människan i centrum bidrar vi till ett hållbart och inkluderande digitalt samhälle byggt på tillit. Vi bygger värdefulla relationer mellan människor och data.

Formpipe har produkterna för en helt digital förvaltning.

Formpipe
SVENSK OFFENTLIG SEKTOR

Vår verksamhet inom affärsområdet

För svensk offentlig sektor är Formpipe en helhetsleverantör när det gäller att följa kommuner, regioner och myndigheter på den digitala resan. Alla våra lösningar utgår från svenska förutsättningar. Samtliga lösningar är från första spadtag framtagna för svensk offentlig sektor.

Ett exempel på detta är att våra molntjänster för dokument- och ärendehantering, såväl som för e-arkiv lagrar allt data i Sverige. Informationssäkerhet är en central del av vårt arbete. 

Leveranser görs ofta i samarbete våra leveranspartner, och som kund har ni alltid en direktrelation till oss på Formpipe. Detta värderar vi högt och det är genom detta samarbete som vi utvecklas tillsammans. 

LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKTOR

Vår relation till data utgår från vår relation till er

Data är en ständigt växande tillgång. Genom att använda den korrekt kommer det att hjälpa er att vinna framgång i den digitala eran. Med standardiserad högkvalitativ mjukvara och fördjupad kunskap ger Formpipes lösningar förutsättningar för er organisation att skapa värde från dag ett och alla dagar som följer.

För oss på Formpipe är det nära samarbetet med våra kunder avgörande.

Statlig myndighet
Genom e-tjänster och automatisering kan myndigheter öka sin medborgarservice.
Bransch
Signera elektroniskt
Digital hantering genom hela ärendeflödet – slipp skriva ut, skriv under och skanna in.
Lösning
Kommun
Vi hjälper Sveriges kommuner och kommunala bolag att effektivisera ärendeflödena och få pengar över till välfärden.
Bransch
Effektivisera möteshanteringen
Minska mötesadministrationen från en vecka ner till 15 minuter.
Lösning
Region
Högre kvalitet och kortare ledtider i hanteringen.
Bransch
Bevara digital information
När man måste arkivera, är Long‑Term Archive ett enkelt val.
Lösning

Våra kunder

Med över 300 kunder inom svensk offentlig sektor så kan vi med stolthet säga att vi är marknadsledande. Det är ingen slump att många kunder varit med oss sedan starten, då långsiktighet präglar våra kundrelationer.

I våra kunders användarföreningar föds många av de idéer som utvecklar våra produkter. Det är i samarbetet som det sanna värdet uppstår. Inte minst under våra årliga kundträffar där vi tillsammans nätverkar och utforskar morgondagens behov. 

Huddinge kommun
Kerstin Z Johansson

”Enligt våra analyser passade W3D3 bäst”

Länsstyrelsen
Ewa Larsson

”12000 anmälningsärenden per år är nu helt automatiserade”

Regionarkivet Stockholm
Martin Olsson

Förvaltningsbarhet, skalbarhet, sökmöjligheter, anpassningsbarhet och självbeskrivande lagring gör Long-Term Archive till vinnare.

Vinnova
Magdalena Jenkinson

”Målet var att skapa en effektiv, modern och digitaliserad myndighet. Vi ville få bort onödiga flaskhalsar, manuella fel och tråkiga arbetsuppgifter.”

En helt digital förvaltning

Vår produktportfölj är fylld av nyfikenhet, kunskap och erfarenhet som kommer ur en passion för att skapa verkligt affärsvärde för våra kunder. Långvarig erfarenhet är inte bara en fråga om att vara verksam i många år. Det handlar framför allt om att lämna avtryck i varje interaktion med kunder och partner. Vi vill lära av dig och vi vill att du ska lära av oss.

Med Platina och W3D3 har vi digitaliserat informationsflödet hos över 300 kunder. Med Long-Term Archive har vi satt en ny standard för digital bevarande.

Produkter

Vad kan vi erbjuda dig?

För oss är det viktigt att, tillsammans med våra kunder, upprätthålla och öka medborgarnas förtroende för kommuner, myndigheter, regioner och institutioner. Vi hjälper våra kunder att bli effektivare och mer rättssäkra genom att tillsammans genomföra digitaliseringsresan. 

Vi har en bred produktporfölj för en helt digital förvaltning. Vi har lösningar för Sveriges allra största kommuner och myndigheter såväl som för de små.

Genom att bygga värdefulla relationer mellan människor och data, hjälper vi våra kunder att förse rätt person med rätt information, i rätt sammanhang. 

Vi erbjuder ett helt digitalt informationsflöde med människan i centrum. 

Formpipe

Affärsområdeschefens ord

Mauritz Wahlqvist
Affärsområdeschef offentlig sektor Sverige

Jag brinner för att, tillsammans med våra kunder,
upprätthålla och öka förtroendet för en digital förvaltning.