Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Finansiella rapporter 2011

 • Delårsrapport januari-september 2011

  Publicerad 25 oktober 2011

  PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

  • Nettoomsättning 78,0 Mkr (83,3 Mkr)
  • Systemintäkter 73,5 Mkr (70,9 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 21,1 Mkr (19,8 Mkr)
  • Rörelseresultat 13,8 Mkr (13,1 Mkr)
  • Rörelsemarginal 17,7 % (15,7 %)
  • Resultat efter skatt 10,1 Mkr (10,3 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,83 kr (0,86 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,6 Mkr (1,5 Mkr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelse-resultat negativt med 1,5 Mkr respektive 0,4 Mkr


  PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2011

  • Nettoomsättning 20,9 Mkr (23,9 Mkr)
  • Systemintäkter 19,8 Mkr (21,2 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 5,4 Mkr (4,6 Mkr)
  • Rörelseresultat 2,7 Mkr (2,4 Mkr)
  • Rörelsemarginal 12,8 % (10,2 %)
  • Resultat efter skatt 2,0 Mkr (1,7 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,14 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,4 Mkr
   (-3,8 Mkr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörel-seresultat negativt med 0,4 Mkr respektive 0,1 Mkr

  Läs mer
 • Delårsrapport januari-juni 2011

  Publicerad 15 juni 2011

  Perioden 1 januari – 30 juni 2011

  • Nettoomsättning 57,1 Mkr (59,5 Mkr)
  • Systemintäkter 53,6 Mkr (49,7 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 15,7 Mkr (15,2 Mkr)
  • Rörelseresultat 11,2 Mkr (10,7 Mkr)
  • Rörelsemarginal 19,5 % (18,0 %)
  • Resultat efter skatt 8,1 Mkr (8,5 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,68 kr (0,72 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,2 Mkr (5,3 Mkr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 1,5 Mkr respektive 0,4 Mkr

  Perioden 1 april – 30 juni 2011

  • Nettoomsättning 27,7 Mkr (28,1 Mkr)
  • Systemintäkter 26,0 Mkr (23,4 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 7,0 Mkr (6,5 Mkr)
  • Rörelseresultat 4,6 Mkr (4,3 Mkr)
  • Rörelsemarginal 16,4 % (15,2 %)
  • Resultat efter skatt 3,3 Mkr (3,4 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,27 kr (0,28 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,6 Mkr (2,6 Mkr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,7 Mkr respektive 0,2 Mkr

  För fullständing delårsrapport, se bifogad fil (PDF) nedan.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB,
  0705-67 73 85

  Läs mer
 • Delårsrapport januari-mars 2011

  Publicerad 15 april 2011

  Perioden 1 januari - 31 mars 2011

  • Nettoomsättning 29,4 Mkr (31,4 Mkr)
  • Systemintäkter 27,6 Mkr (26,3 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 8,7 Mkr (8,7 Mkr)
  • Rörelseresultat 6,6 Mkr (6,4 Mkr)
  • Rörelsemarginal 22,4 % (20,4 %)
  • Resultat efter skatt 4,9 Mkr (5,1 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,41 kr (0,44 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,6 Mkr (2,7 Mkr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,9 Mkr respektive 0,3 Mkr


  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85

  Läs mer
 • Årsredovisning 2010

  Publicerad 06 april 2011

  Årsredovisning för FormPipe Software AB för räkenskapsåret 2010. Se årsredovisningen i sin helhet, i PDF-format nedan.

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké jan-dec 2010

  Publicerad 31 januari 2011

  Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning om 0,50 kr (0,50 kr) per aktie, vilket ger en total utdelning om maximalt 6,2 Mkr (6,0 Mkr).

  Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader av engångskaraktär uppgående till 5 Mkr. Åtgärderna beräknas vara helt genomförda under första kvartalet 2011 och bedöms ge effektivitetsbesparingar på 6 Mkr årligen med start 2011.

  Perioden 1 januari – 31 december 2010

  • Nettoomsättning 112,0 Mkr (127,6 Mkr)
  • Systemintäkter 97,5 Mkr (102,1 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 20,0 Mkr (35,2 Mkr)
  • Rörelseresultat 10,9 Mkr (26,5 Mkr)
  • Rörelsemarginal 9,7 % (20,8 %)
  • Resultat efter skatt 8,6 Mkr (18,0 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (1,54 kr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 3,2 Mkr respektive 1,1 Mkr

  Perioden 1 oktober – 31 december 2010

  • Nettoomsättning 28,7 Mkr (38,0 Mkr)
  • Systemintäkter 25,8 Mkr (31,6 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 0,1 Mkr (12,3 Mkr)
  • Rörelseresultat -2,2 Mkr (10,1 Mkr)
  • Rörelsemarginal -7,8 % (26,5 %)
  • Resultat efter skatt -1,7 Mkr (5,9 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,14 kr (0,50 kr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,7 Mkr respektive 0,1 Mkr


  För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil (PDF) nedan.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB,
  0705-67 73 85

  Läs mer