Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Finansiella rapporter 2012

 • Delårsrapport januari - september

  Publicerad 29 november 2012

  Delårsrapporten inkluderar två månaders verksamhet för det danska dotterbolaget Traen.

  Perioden 1 januari – 30 september 2012

  • Nettoomsättning 113,8 Mkr (78,0 Mkr)
  • Systemintäkter 89,0 Mkr (73,5 Mkr)
  • EBITDA2 30,5 Mkr (21,1 Mkr)
  • EBITDA2-marginal 26,8 % (27,0 %)
  • EBIT 10,5 Mkr (13,8 Mkr)
  • Resultat efter skatt 5,1 Mkr (10,1 Mkr)
  • Resultatet före skatt belastas med förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär om 15,4 Mkr

  Perioden 1 juli – 30 september 2012

  • Nettoomsättning 56,6 Mkr (20,9 Mkr)
  • Systemintäkter 36,6 Mkr (19,8 Mkr)
  • EBITDA2 14,9 Mkr (5,4 Mkr)
  • EBITDA2-marginal 26,3 % (25,7 %)
  • EBIT 4,6 Mkr (2,7 Mkr)
  • Resultat efter skatt 1,6 Mkr (2,0 Mkr)
  • Resultatet före skatt belastas med förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär om 11,7 Mkr

  2 Rörelseresultat före avskrivningar, förvärvsrelaterade kostnader och poster av engångskaraktär (EBITDA).

  För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


  Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 29 november 2012.

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - juni 2012

  Publicerad 23 augusti 2012

  Perioden 1 januari – 30 juni 2012

  • Nettoomsättning 57,2 Mkr (57,1 Mkr)
  • Systemintäkter 52,4 Mkr (53,6 Mkr)
  • EBITDA2 15,6 Mkr (15,7 Mkr)
  • EBITDA-marginal 27,3 % (27,5 %)
  • EBIT 5,9 Mkr (11,2 Mkr)
  • Resultat efter skatt 3,5 Mkr (8,1 Mkr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,8 Mkr (15,2 Mkr)

  Perioden 1 april – 30 juni 2012

  • Nettoomsättning 29,1 Mkr (27,7 Mkr)
  • Systemintäkter 26,7 Mkr (26,0 Mkr)
  • EBITDA2 9,7 Mkr (7,0 Mkr)
  • EBITDA-marginal 33,2 % (25,4 %)
  • EBIT 2,9 Mkr (4,6 Mkr)
  • Resultat efter skatt 1,2 Mkr (3,3 Mkr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,7 Mkr (2,6 Mkr)

   

  För fullständig delårsrapport, se pdf nedan.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

   


  Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 augusti 2012.

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - mars 2012

  Publicerad 20 april 2012

  Perioden 1 Januari – 31 Mars 2012

  • Nettoomsättning 28,1 Mkr (29,4 Mkr)
  • Systemintäkter 25,7 Mkr (27,6 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 6,0 Mkr (8,7 Mkr)
  • Rörelseresultat 3,0 Mkr (6,6 Mkr)
  • Rörelsemarginal 10,7 % (22,4 %)
  • Resultat efter skatt 2,2 Mkr (4,9 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,18 kr (0,41 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,1 Mkr (12,6 Mkr)

  För fullständig delårsrapport, se pdf nedan.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

   


  Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 19 april 2012.

  Läs mer
 • Årsredovisning 2011

  Publicerad 02 mars 2012

  Årsredovisning för FormPipe Software AB för räkenskapsåret 2011. Se årsredovisningen i sin helhet, i PDF-format nedan.

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké januari-december 2011

  Publicerad 03 februari 2012

  Stark avslutning på året - styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 20% till 0,60 KR (0,50 KR) per aktie.

  Perioden 1 januari – 31 december 2011

  • Nettoomsättning 112,5 Mkr (112,0 Mkr)
  • Systemintäkter 105,3 Mkr (96,7 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 30,4 Mkr (20,0 Mkr)
  • Rörelseresultat 20,2 Mkr (10,9 Mkr)
  • Rörelsemarginal 18,0 % (9,7 %)
  • Resultat efter skatt 14,7 Mkr (8,6 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 1,21 kr (0,72 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,4 Mkr (8,9 Mkr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 1,7 Mkr respektive 0,2 Mkr

   

  Perioden 1 oktober – 31 december 2011

  • Nettoomsättning 34,5 Mkr (28,7 Mkr)
  • Systemintäkter 31,9 Mkr (25,8 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar 9,3 Mkr (0,1 Mkr)
  • Rörelseresultat 6,4 Mkr (-2,2 Mkr)
  • Rörelsemarginal 18,5 % (-7,8 %)
  • Resultat efter skatt 4,6 Mkr (-1,7 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,38 kr (-0,14 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,8 Mkr
   (7,4 Mkr)
  • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,5 Mkr respektive 0,0 Mkr

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


  Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 januari 2012.

  Läs mer