Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Finansiella rapporter 2013

 • Delårsrapport, januari - september 2013

  Publicerad 25 oktober 2013

  Perioden 1 juli – 30 september 2013

  • Nettoomsättning 70,3 Mkr (56,6 Mkr, proforma 69,3 Mkr)
  • Systemintäkter 47,5 Mkr (36,6 Mkr, proforma 42,9 Mkr)
  • EBITDA 18,9 Mkr (14,9 Mkr, proforma 15,3 Mkr)
  • EBITDA-marginal 26,9 % (26,3 %, proforma 22,1 %)
  • EBIT 9,4 Mkr (4,6 Mkr)
  • Resultat efter skatt 5,0 Mkr (1,6 Mkr)
  • Sänkning av bolagsskatten i Danmark har påverkat resultatet efter skatt negativt med 1,8 Mkr (motsvarande -0,04 kr per aktie).
  • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,03 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,2 Mkr (3,4 Mkr)

  Perioden 1 januari – 30 september 2013

  • Nettoomsättning 210,1 Mkr (113,8 Mkr, proforma 222,7 Mkr)
  • Systemintäkter 142,2 Mkr (89,0 Mkr, proforma 145,0 Mkr)
  • EBITDA 44,2 Mkr (30,5 Mkr, proforma 46,2 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,0 % (26,8 %, proforma 20,7 %)
  • EBIT 16,6 Mkr (10,5 Mkr)
  • Resultat efter skatt 7,2 Mkr (5,1 Mkr)
  • Sänkning av bolagsskatten i Danmark har påverkat resultatet efter skatt negativt med 1,8 Mkr (motsvarande -0,04 kr per aktie).
  • Resultat per aktie före utspädning 0,14 kr (0,15 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,5 Mkr (14,2 Mkr)

  Läs mer
 • Delårsrapport januari-juni 2013

  Publicerad 16 juli 2013

  Perioden 1 januari – 30 juni 2013

  • Nettoomsättning 139,8 Mkr (57,2 Mkr, proforma 156,9 Mkr)
  • Systemintäkter 94,7 Mkr (52,4 Mkr, proforma 104,9 Mkr)
  • EBITDA 25,2 Mkr (15,6 Mkr, proforma 30,1 Mkr)
  • EBITDA-marginal 18,1 % (27,3 %, proforma 19,2 %)
  • EBIT 7,2 Mkr (5,9 Mkr)
  • Resultat efter skatt 2,3 Mkr (3,5 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,13 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,3 Mkr (10,8 Mkr)

  Perioden 1 april – 30 juni 2013

  • Nettoomsättning 72,6 Mkr (29,1 Mkr, proforma 82,9 Mkr)
  • Systemintäkter 48,6 Mkr (26,7 Mkr, proforma 55,7 Mkr)
  • EBITDA 13,1 Mkr (9,7 Mkr, proforma 18,5 Mkr)
  • EBITDA-marginal 18,0 % (33,2 %, proforma 22,3 %)
  • EBIT 4,0 Mkr (2,9 Mkr)
  • Resultat efter skatt 1,9 Mkr (1,2 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,03 kr (0,04 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,2 Mkr (1,7 Mkr)
  • För fullständig delårsrapport, se pdf nedan.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

  Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 16 juli 2013.

  Läs mer
 • Delårsrapport jan-mars 2013

  Publicerad 03 maj 2013

  Perioden 1 januari – 31 mars 2013

  • Nettoomsättning 67,2 Mkr (28,1 Mkr, proforma 74,0 Mkr)
  • Systemintäkter 46,1 Mkr (25,7 Mkr, proforma 49,2 Mkr)
  • EBITDA 12,2 Mkr (6,0 Mkr, proforma 8,7 Mkr)
  • EBITDA-marginal 18,1 % (21,2 %, proforma 11,8 %)
  • EBIT 3,2 Mkr (3,0 Mkr)
  • Resultat efter skatt 0,4 Mkr (2,2 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (0,09 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,2 Mkr (9,1 Mkr)


  För fullständig delårsrapport, se pdf nedan.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


  Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 3 maj 2013.

  Läs mer
 • Årsredovisning 2012

  Publicerad 04 april 2013

  Årsredovisning för FormPipe Software AB för räkenskapsåret 2012. Se årsredovisningen i sin helhet, i PDF-format nedan.

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké januari-december 2012

  Publicerad 28 februari 2013

  Perioden 1 januari – 31 december 2012

  • Nettoomsättning 201,2 Mkr (112,5 Mkr)
  • Systemintäkter 142,9 Mkr (105,3 Mkr)
  • EBITDA1 57,7 Mkr (30,4 Mkr)
  • EBITDA1-marginal 28,7 % (27,0 %)
  • EBIT 28,6 Mkr (20,2 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 6,9 Mkr (- Mkr)
  • Resultat före skatt 16,1 Mkr (20,0 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 15,4 Mkr (- Mkr)
  • Resultat efter skatt 13,7 Mkr (14,7 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 10,5 Mkr (- Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,36 kr2 (0,56 kr2), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 0,28 kr2 (- kr2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,1 Mkr (25,4 Mkr)

   

  Perioden 1 oktober – 31 december 2012

  • Nettoomsättning 87,3 Mkr (34,5 Mkr)
  • Systemintäkter 53,9 Mkr (31,9 Mkr)
  • EBITDA1 27,2 Mkr (9,3 Mkr)
  • EBITDA1-marginal 31,2 % (26,9 %)
  • EBIT 18,1 Mkr (6,4 Mkr)
  • Resultat före skatt 15,8 Mkr (6,4 Mkr)
  • Resultat efter skatt 8,6 Mkr (4,6 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr3 (0,18 kr3)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (9,8 Mkr)

   

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


  Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag 28 februari 2013.

  Läs mer