Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Finansiella rapporter 2015

 • Delårsrapport, januari - september 2015

  Publicerad 27 oktober 2015

  Perioden 1 juli – 30 september 2015

  • Nettoomsättning 88,1 Mkr (81,9 Mkr)
  • Systemintäkter 57,8 Mkr (51,1 Mkr)
  • EBITDA 19,3 Mkr (17,5 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,9 % (21,3 %)
  • EBIT 2,7 Mkr (5,3 Mkr)
  • Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5 Mkr (0,7 Mkr)
  • Resultat efter skatt 1,8 Mkr (2,0 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,05 kr) 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 Mkr (8,9 Mkr)

  Perioden 1 januari – 30 september 2015

  • Nettoomsättning 277,9 Mkr (245,1 Mkr)
  • Systemintäkter 178,6 Mkr (155,2 Mkr)
  • EBITDA 60,6 Mkr (49,3 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,8 % (20,1 %)
  • EBIT 18,5 Mkr (16,7 Mkr)
  • Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5 Mkr (1,2 Mkr)
  • Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,9 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,20 kr (0,15 kr) 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,4 Mkr (31,6 Mkr)

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 27 oktober 2015.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari - juni 2015

  Publicerad 18 augusti 2015

  Perioden 1 januari – 30 juni 2015

  • Nettoomsättning 189,8 Mkr (163,3 Mkr)
  • Systemintäkter 120,8 Mkr (104,2 Mkr)
  • EBITDA 41,3 Mkr (31,8 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,8 % (19,5 %)
  • EBIT 15,8 Mkr (11,3 Mkr)
  • Resultat efter skatt 8,5 Mkr (5,8 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,11 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,6 Mkr (22,6 Mkr)

  Perioden 1 april – 30 juni 2015

  • Nettoomsättning 95,8 Mkr (84,2 Mkr)
  • Systemintäkter 61,9 Mkr (54,7 Mkr)
  • EBITDA 18,7 Mkr (16,6 Mkr)
  • EBITDA-marginal 19,5 % (19,7 %)
  • EBIT 5,8 Mkr (6,0 Mkr)
  • Resultat efter skatt 3,3 Mkr (3,0 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,06 kr (0,05 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,1 Mkr (7,8 Mkr)

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 18 augusti 2015.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari - mars 2015

  Publicerad 23 april 2015

  Perioden 1 januari - 31 mars 2015

  • Nettoomsättning 94,0 Mkr (79,0 Mkr)
  • Systemintäkter 58,9 Mkr (49,5 Mkr)
  • EBITDA 22,7 Mkr (15,2 Mkr)
  • EBITDA-marginal 24,1 % (19,2 %)
  • EBIT 10,0 Mkr (5,3 Mkr)
  • Resultat efter skatt 5,3 Mkr (2,8 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,05 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,5 Mkr (14,9 Mkr)

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 april 2015.

  Läs mer
 • Formpipe årsredovisning 2014

  Publicerad 02 april 2015

  Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns för nedladdning nedan.

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké, januari - december 2014

  Publicerad 10 februari 2015

  Perioden 1 oktober 31 december 2014

  - Nettoomsättning 97,3 Mkr (84,1 Mkr)
  - Systemintäkter 66,3 Mkr (54,9 Mkr)
  - EBITDA 28,9 Mkr (20,5 Mkr)
  - EBITDA-marginal 29,7 % (24,4 %)
  - EBIT 16,8 Mkr (10,7 Mkr)
  - Resultat efter skatt 10,2 Mkr (8,5 Mkr)
  - Resultat per aktie före utspädning 0,19 kr (0,17 kr)
  - Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,2 Mkr (34,1 Mkr)

  Perioden 1 januari – 31 december 2014

  - Nettoomsättning 342,4 Mkr (294,1 Mkr)
  - Systemintäkter 221,6 Mkr (197,1 Mkr)
  - EBITDA 78,2 Mkr (64,6 Mkr)
  - EBITDA-marginal 22,8 % (22,0 %)
  - EBIT 33,5 Mkr (27,3 Mkr)
  - Resultat efter skatt 18,0 Mkr (15,8 Mkr)
  -Resultat per aktie före utspädning 0,34 kr (0,30 kr)
  -Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,8 Mkr (74,6 Mkr)

  Observera att kalendariet för finansiell information har uppdaterats, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 10 februari 2015.

  Läs mer