Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Finansiella rapporter 2016

 • Delårsrapport, januari-september 2016

  Publicerad 25 oktober 2016

  Perioden 1 juli – 30 september 2016*

  • Nettoomsättning 83,2 Mkr (83,5 Mkr)
  • Systemintäkter 56,2 Mkr (56,3 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 54 % (50 %)
  • EBITDA 19,9 Mkr (17,6 Mkr)
  • EBITDA-marginal 23,9 % (21,1 %)
  • EBIT 6,2 Mkr (2,6 Mkr)
  • Resultat efter skatt 5,6 Mkr (1,8 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,04 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,6 Mkr (11,8 Mkr)

  Perioden 1 januari – 30 september 2016*

  • Nettoomsättning 272,0 Mkr (256,1 Mkr)
  • Systemintäkter 175,7 Mkr (172,3 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 49 % (49 %)
  • EBITDA 57,8 Mkr (52,0 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,2 % (20,3 %)
  • EBIT 13,8 Mkr (11,5 Mkr)
  • Resultat efter skatt 11,3 Mkr (10,3 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,21 kr (0,20 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,2 Mkr (34,1 Mkr)

  *Jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare information se specifikation i kon-cernens resultaträkning samt noten 8 kvartal i sammandrag.

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 25 oktober 2016.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari–juni 2016

  Publicerad 12 juli 2016

  Perioden 1 april – 30 juni 2016*

  • Nettoomsättning 101,5 Mkr (88,3 Mkr)
  • Systemintäkter 61,3 Mkr (58,9 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 43 % (46 %)
  • EBITDA 21,5 Mkr (15,8 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,2 % (17,9 %)
  • EBIT 4,8 Mkr (3,0 Mkr)
  • Resultat efter skatt 4,3 Mkr (3,3 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,06 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 Mkr (8,0 Mkr)

  Perioden 1 januari – 30 juni 2016*

  • Nettoomsättning 188,8 Mkr (172,7 Mkr)
  • Systemintäkter 119,5 Mkr (116,1 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 47 % (48 %)
  • EBITDA 37,9 Mkr (34,4 Mkr)
  • EBITDA-marginal 20,1 % (19,9 %)
  • EBIT 7,6 Mkr (8,9 Mkr)
  • Resultat efter skatt 5,7 Mkr (8,5 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,16 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,7 Mkr (22,4 Mkr)

  * Jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal i sammandrag.

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 12 juli 2016.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari - mars 2016

  Publicerad 19 april 2016

  Perioden 1 januari – 31 mars 2016

  • Nettoomsättning 87,3 Mkr (84,3 Mkr)
  • Systemintäkter 58,1 Mkr (57,1 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 51 % (50 %)
  • EBITDA 16,4 Mkr (18,6 Mkr)
  • EBITDA-marginal 18,8 % (22,0 %)
  • EBIT 2,8 Mkr (5,9 Mkr)
  • Resultat efter skatt 1,4 Mkr (2,2 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,02 kr (0,04 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,2 Mkr (14,4 Mkr)


  För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 19 april 2016.

  Läs mer
 • Formpipe årsredovisning 2015

  Publicerad 30 mars 2016

  Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2015 finns för nedladdning nedan.

  Läs mer
 • Interim report, January - December 2015

  Publicerad 10 februari 2016

  Perioden 1 oktober – 31 december 2015*

  • Nettoomsättning 93,1 Mkr (86,9 Mkr)
  • Systemintäkter 63,6 Mkr (64,8 Mkr)
  • EBITDA 21,7 Mkr (23,7 Mkr)
  • EBITDA-marginal 23,3 % (27,3 %)
  • EBIT 8,4 Mkr (11,6 Mkr)
  • Resultat efter skatt 4,3 Mkr (6,3 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,13 kr) 
  • Resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgår till -0,0 Mkr (3,9 Mkr) samt erhållen likvid från försäljning om 3,9 Mkr (- Mkr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,2 Mkr (41,3 Mkr)
  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kr per aktie (- kr)

  Perioden 1 januari – 31 december 2015*

  • Nettoomsättning 349,3 Mkr (307,0 Mkr)
  • Systemintäkter 236,0 Mkr (215,7 Mkr)
  • EBITDA 73,7 Mkr (65,1 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,1 % (21,2 %)
  • EBIT 19,8 Mkr (20,4 Mkr)
  • Resultat efter skatt 9,4 Mkr (8,2 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,17 kr) 
  • Resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgår till 4,8 Mkr (9,8 Mkr) samt erhållen likvid från försäljning om 3,9 Mkr (- Mkr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,8 Mkr (67,0 Mkr)
  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kr per aktie (- kr)

  * Utfall och jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal i sammandrag.

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 10 februari 2016.

  Läs mer