Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Pressmeddelanden 2015

 • Formpipe får order från svensk region värd 1,7 Mkr

  Publicerad 21 december 2015

  Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en svensk region. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

  – Digitaliseringsarbetet i offentlig sektor går vidare – från att i hög grad handlat om att hålla ordning och reda på informationen till att också nyttja datakällor och digitaliseringens möjligheter för att åstadkomma högre effektivitet, bättre service och ökad tillgänglighet. Formpipes produkter för e-förvaltning är mycket konkurrenskraftiga och de flesta av våra kunder ser nyttan av att utöka sin investering, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 21 december 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från danskt bolag värd 1,2 Mkr

  Publicerad 14 december 2015

  Formpipe får order från ett danskt bolag, via sin partner Tabellae, gällande ECM-produkten Lasernet. Ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr.

  – Den digitala utvecklingen gör att rutinartade arbetsuppgifter kan automatiseras, vilket i sin tur ger en bättre service till en lägre kostnad. Därför ser vi nu en ökad efterfrågan på vår produkt för input/output management, både i Danmark och internationellt, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Formpipes kunder kan med Lasernet arbeta mer kostnads- och tidseffektivt genom att eliminera den manuella hanteringen samt öka automatiseringsgraden gällande affärsdokument. Produkten hanterar distribution, design och automatisering gällande ett flertal affärsprocesser såsom exempelvis fakturor, följesedlar, försäljningsorder etc.

  Formpipe har fler än 2 000 Lasernetkunder som får service via ett nätverk av certifierade återförsäljare samt via Formpipes försäljningskontor.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 14 december 2015.

  Läs mer
 • Formpipe avyttrar konsultverksamhet i Danmark

  Publicerad 11 december 2015

  Formpipe har tecknat avtal med KMD A/S om försäljning av konsultverksamheten för kundspecifika uppdrag till danska myndigheter. Formpipe fullföljer med detta sin strategi att renodla verksamheten till ett produktbolag, med konsult- och leveranskapacitet kopplad specifikt till egenutvecklade programvaror.

  2014 bidrog denna del av verksamheten till cirka 10 % av nettoomsättningen och uppvisade en lönsamhet i linje med övriga verksamheten. Formpipe bedömde i den senaste kvartalsrapporten att dessa intäkter på helårsbasis kommer att halveras med anledning av ett förlorat ramavtal till den största kunden inom området, samt att det föreligger en generell prispress avseende timpriser för den här typen av konsulttjänster, vilket ytterligare bidrar till minskande omsättning och marginaler framöver.

  – Genom att vi förlorade vår största kund - som stod för hälften av omsättningen för kundspecifika lösningar – försvårades möjligheten att driva denna verksamhet lönsamt. En minskad volym har en mycket direkt effekt på marginalerna i en mindre konsultorganisation som inte har möjlighet att effektivt planera och fördela konsulttimmar i ett större antal andra projekt, något som KMD har möjligheter att göra, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Historiskt har detta område uppvisat volatil omsättning och lönsamhet. Genom avyttringen av denna verksamhet skapas därmed en mer förutsägbar och stabil intäkts- och kostnadsmassa, i linje med den övriga verksamheten i bolaget.

  – Jag är övertygad om att KMD blir en utmärkt partner till våra nuvarande konsultkunder och en bra arbetsgivare för våra konsulter. Vi kommer att ha ett samarbete kring övergången för gemensamma kunder, vilket säkerställer kontinuitet sett ur kundernas perspektiv. Det här är en bra affär för alla inblandade; våra kunder, vår personal och våra aktieägare, fortsätter Christian Sundin.

  Den initiala köpeskillingen uppgår till 3,2,MDKK. Baserat på ett par konkreta parametrar under 2016 kan även en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 3,5 MDKK utfalla. Den avyttrade verksamheten omfattar medarbetare samt gällande befintliga kundavtal och övergår till KMD omgående. I och med denna transaktion kvarstår inga intäkter eller kostnader för Formpipe gällande detta verksamhetsområde.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


   

  OM KMD A/S
  KMD hör till Danmarks största it- och programvarubolag med kontor i Köpenhamn, Århus, Odense och Aalborg. Huvuddelen av KMD:s intäkter härrör från egen programvaruutveckling och verksamheten utvecklar och levererar it-lösningar till kommuner, regioner, stat och privata bolag. KMS-koncernen har en årlig omsättning på knappt 5 miljarder DKK och har cirka 3 000 anställda.

  OM FORMPIPE
  Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

  Läs mer
 • Formpipe får order från svensk myndighet värd 2,3 Mkr

  Publicerad 01 december 2015

  Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en större svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 2,3 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

  – Formpipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och våra kunder ser nyttan av att utöka sin investering för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi är stolta över att återigen få utökat förtroende från en myndighet och vi gör vårt yttersta för att skapa långvariga kundrelationer, som i sin tur säkrar bolagets långsiktiga intäkter, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,1 Mkr att intäktsföras under sista kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 1 december 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från svensk kommun värd 1 Mkr

  Publicerad 27 november 2015

  Formpipe får order avseende en tilläggsprodukt för digital mötesadministration från en större svensk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

  – Offentlig sektor lägger ett stort fokus att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vår produkt för digital mötesadministration är en modul som är integrerad mot våra produkter för dokument- och ärendehantering både på den danska och den svenska marknaden. Det gör att har vi en stor kundbas som har behov av – och som visar stort intresse för produkten, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,7 Mkr att intäktsföras under sista kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 27 november 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från finskt bolag värd 1,5 Mkr

  Publicerad 18 november 2015

  Formpipe får order från ett finskt bolag, via sin partner Tabellae, gällande ECM-produkten Lasernet. Ordervärdet uppgår till cirka 1,5 Mkr över en fyraårsperiod.

  Produkten gör att kunden på ett effektivt sätt kan skapa rapporter samt enhetlig design av affärsdokument, direkt från Microsoft Dynamics AX.

  – Vi fortsätter arbetet med att stärka vår närvaro i Europa gällande vår input/output management-produkt och kännedomen om Lasernet sprider sig, särskilt i koppling till det snabbt växande Microsoft Dynamics AX. Vi är mycket glada över att ännu en kund på denna marknad valt Formpipe och ser ytterligare ett antal nya affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Kunden avser att införa Lasernet i de 18 länder man finns representerade i, för att hantera rapporter och distribution av affärsdokument.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,9 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 18 november 2015.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari - september 2015

  Publicerad 27 oktober 2015

  Perioden 1 juli – 30 september 2015

  • Nettoomsättning 88,1 Mkr (81,9 Mkr)
  • Systemintäkter 57,8 Mkr (51,1 Mkr)
  • EBITDA 19,3 Mkr (17,5 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,9 % (21,3 %)
  • EBIT 2,7 Mkr (5,3 Mkr)
  • Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5 Mkr (0,7 Mkr)
  • Resultat efter skatt 1,8 Mkr (2,0 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,05 kr) 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 Mkr (8,9 Mkr)

  Perioden 1 januari – 30 september 2015

  • Nettoomsättning 277,9 Mkr (245,1 Mkr)
  • Systemintäkter 178,6 Mkr (155,2 Mkr)
  • EBITDA 60,6 Mkr (49,3 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,8 % (20,1 %)
  • EBIT 18,5 Mkr (16,7 Mkr)
  • Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5 Mkr (1,2 Mkr)
  • Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,9 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,20 kr (0,15 kr) 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,4 Mkr (31,6 Mkr)

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 27 oktober 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får amerikansk Life Science-order värd 1 Mkr

  Publicerad 10 september 2015

  Formpipe får order från ett amerikanskt Life Science-bolag, det totala ordervärdet uppgår till cirka 1 Mkr över en treårsperiod.

  – Vi fortsätter arbetet med att stärka vår närvaro i USA och kännedomen om våra produkter och erbjudanden för Life Science-marknaden sprider sig. Vi är mycket glada över att ännu en kund på denna marknad valt Formpipe och ser ytterligare ett antal affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Kontraktet skrivs med ett ledande globalt företag inom området förbättrad fertilitet, med huvudkontor i USA. Ordern gäller för produkten X-train för att hantera dokumentation av fortlöpande utbildning som det ställs krav på inom Life Science-branschen, för att bibehålla hög kvalitet. Med X-train kommer företaget att snabbt kunna rulla ut nya utbildningar och enkelt upprätthålla en global, kontrollerad miljö för kvalitetsarbetet.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  Produksviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen. Produktsviten riktar sig mot mindre och mellanstora bolag.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 10 september 2015.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari - juni 2015

  Publicerad 18 augusti 2015

  Perioden 1 januari – 30 juni 2015

  • Nettoomsättning 189,8 Mkr (163,3 Mkr)
  • Systemintäkter 120,8 Mkr (104,2 Mkr)
  • EBITDA 41,3 Mkr (31,8 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,8 % (19,5 %)
  • EBIT 15,8 Mkr (11,3 Mkr)
  • Resultat efter skatt 8,5 Mkr (5,8 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,11 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,6 Mkr (22,6 Mkr)

  Perioden 1 april – 30 juni 2015

  • Nettoomsättning 95,8 Mkr (84,2 Mkr)
  • Systemintäkter 61,9 Mkr (54,7 Mkr)
  • EBITDA 18,7 Mkr (16,6 Mkr)
  • EBITDA-marginal 19,5 % (19,7 %)
  • EBIT 5,8 Mkr (6,0 Mkr)
  • Resultat efter skatt 3,3 Mkr (3,0 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,06 kr (0,05 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,1 Mkr (7,8 Mkr)

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 18 augusti 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från Sundhedsministeriet värd 1,5 Mkr

  Publicerad 13 juli 2015

  Formpipe och Sundhedsministeriet (Danska Socialdepartementet) skriver avtal gällande Grants Management-produkten TAS. Det totala ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr under en fyraårsperiod.

  Fokus låg på regelefterlevnad, automatisering och riskhantering. Sundhedsministeriet sökte en standardlösning med goda referenser för att kunna säkerställa processer med större flexibilitet än i deras befintliga Grants Management-lösning.

  – Vi är mycket glada över att Sundhedsministeriet investerar långsiktigt i TAS. Dansk offentlig sektor fokuserar på digitaliserad ärendehantering för att effektivisera arbetsflöden och ge medborgare och företag rätt servicenivå, vilket är grunden i våra lösningar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,8 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 13 juli 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från Kriminalvården värd 3,3 Mkr

  Publicerad 03 juli 2015

  Formpipe får order från Kriminalvården avseende ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 3,3 Mkr.

  – Det är mycket glädjande att ytterligare en stor svensk myndighet väljer Formpipe som leverantör av sin centrala lösning för dokument- och ärendehantering. Vi bedömer detta som en instegsaffär med potential att växa i takt med Kriminalvårdens transformering från pappersbaserad informationshantering till elektronisk, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Ordern avser ett initialt införandeprojekt samt licens- och underhållsintäkter, varav licensintäkten om 0,6 Mkr kommer att intäktsföras under tredje kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över införandeprojekt och avtalsperiod.

  Fullt utbyggt kan det bli aktuellt att större delen av myndighetens medarbetare kommer att använda systemet, enligt upphandlingsunderlaget från Kriminalvården. I svensk kriminalvård arbetar cirka 11 000 personer.

  Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Kriminalvården är organiserad i ett huvudkontor med placering i Norrköping och sex regioner från Nord till Syd.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 3 juli 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order på Long-Term Archive värd 1,1 Mkr

  Publicerad 02 juli 2015

  Formpipe får order avseende Long-Term Archive från en svensk myndighet, det totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr.

  – Det blir allt mer påtagligt att myndigheter och kommuner nu börjar investera i e-arkiv. Long-Term Archive är den produkt som ligger bäst till, av de tio senaste upphandlingarna har nio affärer tillfallit Formpipe, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,7 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 2 juli 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från tre svenska kommuner värd 4 Mkr

  Publicerad 30 juni 2015

  Formpipe får order från tre svenska kommuner gällande ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 4 Mkr.

  – Vi ser fler kommunöverskridande samarbeten kring våra produkter. Mindre kommuner har samma behov som de större av att digitalisera sin verksamhet, för att kunna effektivisera och för att svara upp mot ökade krav på medborgarservice. Samtidigt saknas ofta både personalstyrka och ekonomiska resurser för att driva digitaliseringsprojekt. Genom att gå samman får kommunerna fördelar av exempelvis gemensam drift, gemensam upphandling och samordnade implementationsprojekt. För oss som leverantör ökar affärsvärdet och vi kan därmed erbjuda även mindre kommuner samma kvalificerade IT-stöd som annars endast efterfrågas av större kommuner, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 2,2 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 30 juni 2015.

  Läs mer
 • Glostrups kommun väljer ECM-produkten Acadre från Formpipe

  Publicerad 29 juni 2015

  Formpipe får tilldelningsbeslut från den danska kommunen Glostrup gällande ECM-produkten Acadre. Det totala ordervärdet uppgår till 4 Mkr över en fyraårsperiod.

  Glostrup valde Acadre eftersom man anser att Acadre är den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen som bäst tillgodoser de behov kommunen har under de närmaste åren.

  – Behovet av effektivare förvaltning och ökad medborgarservice driver på efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och effektiviserar sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Tilldelningsbeslutet ger affären till Formpipe och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstolen.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 29 juni 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från svensk myndighet värd 3,1 Mkr

  Publicerad 26 juni 2015

  Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från en svensk myndighet, det totala ordervärdet uppgår till 3,1 Mkr.

  – Formpipe har många nöjda referenskunder och marknadens starkaste produkterbjudande för digitalisering av offentlig förvaltning. Detta gör att vi gång på gång väljs som leverantör av ECM-produkter till offentlig sektor, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,9 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 26 juni 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från svenskt universitet värd 1,1 Mkr

  Publicerad 24 juni 2015

  Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från ett svenskt universitet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr.

  Ordern gäller för utökat antal licenser för W3D3 samt för Meetings by Formpipe, en app för digital möteshantering med automatiserad hantering av kallelser och mötesdokumentation till läsplattor.

  – Drygt hälften av Sveriges universitet och högskolor använder Formpipes ECM-produkter vilket gör oss till den ledande leverantören inom segmentet. Våra produkter för informationshantering är ett viktigt nav i våra kunders verksamheter och våra kundrelationer sträcker sig i de flesta fall över flera år – med ytterligare investeringar i licenser och moduler som följd, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,7 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 24 juni 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från en dansk kommun värd 5,7 Mkr

  Publicerad 23 juni 2015

  Formpipe får tilläggsorder från en dansk kommun gällande ECM-produkten Acadre. Det totala ordervärdet uppgår till 5,7 Mkr över en fyraårsperiod.

  – Våra befintliga kunder på den danska kommunmarknaden ger oss fortsatt förtroende, både genom utökad användning av befintliga installationer och genom att investera i tilläggsmoduler, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,6 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 23 juni 2015.

  Läs mer
 • Fem kommuner väljer e-arkiv som molntjänst från Formpipe

  Publicerad 18 juni 2015

  Formpipe får tilldelningsbeslut från fem kommuner i Stockholm gällande Long-Term Archive. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 22 Mkr över en åttaårsperiod.

  Tilldelningsbeslutet gäller en avtalsperiod om fyra år med optioner om förlängning på ytterligare fyra år. Det totala anbudspriset gäller investeringar för e-arkiv som molntjänst, införande och anslutning av flera system över en åttaårsperiod, enligt prismodellen som satts upp av de fem kommunerna i anbudsunderlaget. Upphandlingen av e-arkiv som tjänst har gjorts i samverkan mellan kommunerna Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla och Upplands Väsby.

  – Vi har under en längre tid uppmärksammat ett uppdämt behov att komma igång med e-arkivlösningar bland Sveriges kommuner och nu ser vi att projekten prioriteras och investeringarna i våra e-arkivlösningar ökar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och ärenden som hanteras. För detta krävs e-arkiv för långtidsbevarande med funktionalitet för att kunna ansluta och arkivera önskat informationsinnehåll, från en mängd olika system. I offentlig sektor finns tydliga krav och regler för hur information ska sparas och arkiveras för framtiden.

  – Vi ser en gradvis ökning av efterfrågan för molntjänster.  För oss som leverantör är detta positivt, intäkterna är till 100 % repetitiva och vi vet av erfarenhet att våra kunder investerar långsiktigt i våra produkter och ökar sitt utnyttjande över tiden, fortsätter Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Tilldelningsbeslutet ger affären till Formpipe och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan tecknas med respektive kommun. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstolen.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 18 juni 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får amerikansk life science-order värd 1,2 Mkr

  Publicerad 16 juni 2015

  Formpipe får order gällande en Enterprise Compliance Platform från ett amerikanskt life science-bolag för att effektivisera och underlätta deras kvalitets- och produktdokumentation. Det totala ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr över en treårsperiod.

  – Det är mycket glädjande att ytterligare ett bolag väljer våra produkter för sin kvalitetshantering. Det är särskilt betydelsefullt att affären gjordes från vårt USA-kontor. För att öka bolagets tillväxt och närvaro på den amerikanska life science-marknaden, som är den största i världen, har vi nyligen etablerat ett bolag i USA och tillsatt sälj- och marknadsresurser och vi ser nu att intresset för våra produkter ökar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Produksviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen. Produktsviten riktar sig mot mindre och mellanstora bolag.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 16 juni 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får strategisk viktig affär från dansk myndighet

  Publicerad 20 maj 2015

  Anklagemyndigheden (danska Åklagarmyndigheten) väljer ECM-produkten Platina från Formpipe som IT-stöd för att förenkla dokument- och ärendehanteringen i anslutning till brottmålsärenden, administrativa ärenden samt överklagandeärenden.

  – Platina är en etablerad ECM-produkt som används hos många svenska myndigheter, exempelvis hos Skatteverket, Länsstyrelserna, rättsväsendet och myndigheter inom totalförsvaret. Vår verksamhet i Danmark har en stor andel kunder på kommunmarknaden, men vi ser möjligheter att bredda vår närvaro även bland danska statliga myndigheter och därför är detta en strategiskt mycket viktig affär, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  – Etablering av förut okända produkter på en ny geografisk marknad möjliggörs inom offentlig sektor av starka referenser och genom att kunna erbjuda en lokalt förankrad leveransorganisation och i dessa hänseenden är vi mycket starka. Korsförsäljning av våra produkter är en viktig nyckel för en fortsatt ökning av intäkterna från offentlig sektor, fortsätter Christian Sundin.

  Anklagemyndigheten har 1 100 anställda och finns i landets alla 12 polisdistrikt. Det initiala affärsvärdet uppgår till 1,5 Mkr varav cirka hälften intäktsförs under andra kvartalet 2015.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 20 maj 2015.

  Läs mer
 • Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 24 april 2015

  Publicerad 24 april 2015

  Beslut om disposition av Bolagets resultat samt ansvarsfrihet

  Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2014. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.


  Val av styrelse, styrelseordförande, revisor, arvoden samt principer för utseende av valberedning

  Stämman beslutade följande:

  Att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

  Att fastställa arvodet till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och till 150 000 kronor för envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 850 000 kronor).

  Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

  Att omvälja styrelseledamöterna Charlotte Hansson, Kristina Lindgren, Bo Nordlander, Jack Spira och Staffan Torstensson. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att välja Bo Nordlander.

  Att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2016. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.


  Principer för utseende av valberedning

  Stämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i juni under innevarande år. Dessa aktieägare utser vardera en representant som jämte styrelseordföranden skall utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016.

  För det fallet att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant skall den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen.

  Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

  Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts enligt ovan, men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sju ledamöter.

  Vid behov skall Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.


  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler

  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital skall kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2015. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
   

  Styrelsens förslag om beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.

  Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning skall erläggas kontant.

  Överlåtelse av aktier får ske dels på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

  Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i Bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med Bolagets egna aktier. I det senare fallet skall Bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.
   

  Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2015, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett något separat ersättningsutskott utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor.

  Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, avgångsvillkor och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör maximalt 40 procent utöver fast lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och utfallsgränser. Rörlig ersättning hänförlig till 2014 har reserverats för i årsredovisningen och kommer att utbetalas i nära anslutning till årsstämman 2015. Bolaget har infört aktierelaterade incitamentsprogram riktat till hela personalen (inklusive verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare) avsett att främja Bolagets långsiktiga intressen. Styrelsen skall löpande utvärdera huruvida ytterligare optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha premiebaserade pensionsavtal. Pensionering sker för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den budgeterade lönen. Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från Bolagets sida 6 månaders uppsägningstid och 6 månaders avgångsvederlag. Andra inkomster som den verkställande direktören uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida gäller 6 månaders uppsägningstid. Mellan Bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 till 6 månader. För det fall Bolaget blir föremål för ett offentligt uppköpserbjudande som medför att minst 30 procent av Bolagets aktier hamnar i samma aktieägares hand, har den verkställande direktören, vid Bolagets eller den verkställande direktörens uppsägning, rätt till ett särskilt avgångsvederlag motsvarande 12 fasta månadslöner vid tidpunkten för uppsägningsbeskedet. Sådant avgångsvederlag är avräkningsfritt, skall utbetalas i dess helhet vid anställningens upphörande och ersätter det avgångsvederlag som den verkställande direktören normalt har rätt till enligt sitt anställningsavtal.

  Styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

  Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2015/2018 genom emission av teckningsoptioner

  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om incitamentsprogram 2015/2018 genom emission av högst 500 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 50 000 kronor motsvarande en utspädning om ca 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

  Teckningsoptionerna, som berättigar innehavaren att teckna en ny aktie per teckningsoption i Bolaget under perioden från och med den 9 maj 2018 till och med den 20 maj 2018, emitteras till en kurs motsvarande beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 23 april 2015 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 17 april 2015 till och med 23 april 2015. Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 27 april 2015 till och med den 8 maj 2015 på separat teckningslista. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

  Anställda i Bolaget skall vara garanterade en tilldelning om minst 2 000 teckningsoptioner per tecknare. Efter tilldelning av de garanterade teckningsoptionerna till respektive tecknare skall de återstående teckningsoptionerna tilldelas samtliga tecknare som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner pro rata i förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner. Vid beräkningen av pro rata fördelningen skall det användas en viktning som innebär en begränsning till ett maximalt antal om 20 000 teckningsoptioner per anställd, med undantag för personer ingående i Bolagets ledningsgrupp (15 personer) där maximalt antal för viktningen uppgår till 40 000 teckningsoptioner per person. Det skall noteras att de angivna begränsningarna endast används vid pro rata-beräkningen och inte utgör en maximigräns för den slutliga tilldelningen. Betalning för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 22 maj 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. Aktie som nytecknas med utnyttjande av optionsrätt kommer att medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

  Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.


  Styrelsens förslag om beslut om bemyndigande för styrelsen återköpa teckningsoptioner

  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket skall grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 1 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2013 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 750 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i Bolaget för 6,67 kr per aktie under perioden från och med den 2 maj 2016 till och med den 13 maj 2016.

  Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan skall vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.

  Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av Bolagets aktie samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner skall hållas i Bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.


  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 1 i Bolagets bolagsordning på så sätt att firman ändras från FormPipe Software AB till Formpipe Software AB.

   

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 24 april 2015.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari - mars 2015

  Publicerad 23 april 2015

  Perioden 1 januari - 31 mars 2015

  • Nettoomsättning 94,0 Mkr (79,0 Mkr)
  • Systemintäkter 58,9 Mkr (49,5 Mkr)
  • EBITDA 22,7 Mkr (15,2 Mkr)
  • EBITDA-marginal 24,1 % (19,2 %)
  • EBIT 10,0 Mkr (5,3 Mkr)
  • Resultat efter skatt 5,3 Mkr (2,8 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,05 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,5 Mkr (14,9 Mkr)

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 april 2015.

  Läs mer
 • Formpipe Software publicerar årsredovisning för 2014

  Publicerad 02 april 2015

  Idag, torsdagen den 2 april, publicerar Formpipe Software AB sin årsredovisning för 2014 på www.formpipe.se

  Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF-dokument för nedladdning. Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras inom kort.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 2 april 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från en svensk myndighet värd 1 Mkr

  Publicerad 31 mars 2015

  Formpipe får tilläggsorder från en stor svensk myndighet gällande en modul till ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

  Ordern avser tilläggsmodulen Document Converter som förenklar konvertering av dokument i myndighetens befintliga installation av ECM-produkten Platina.

  – Document Converter är ett bra exempel på en tilläggsprodukt som utvecklats genom specifika kundkrav. Tack vare den utbredda användningen av våra huvudprodukter kan den vidaresäljas till andra kunder med samma behov, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Document Converter by Formpipe är en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF – direkt i användargränssnitten i Formpipes ECM-produkter för effektiv e-förvaltning.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,8 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 31 mars 2015.

  Läs mer
 • Formpipe får order från svenskt universitet värd 1,7 Mkr

  Publicerad 31 mars 2015

  Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från Luleå Tekniska Universitet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr. Formpipes licensierade partner Agio står som tjänsteleverantör.

  Ordern innefattar även Portal by Formpipe, en plattform för publicering, mobilitet och e-tjänster med integration mot Formpipes ärendehanteringsprodukter för e-förvaltning.

  – Vi är stolta över att ytterligare ett universitet väljer Formpipes produkter. Vi har under senare tid också noterat en ökad efterfrågan inom området för standardiserade e-tjänster och portaler och det är glädjande att allt fler kunder väljer vår portalprodukt, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Luleå Tekniska Universitet vill åstadkomma ett helhetsperspektiv över sin verksamhetsinformation, från initiering av ärenden och handlingar, till arkivering. Verksamhetsinformationen ska vara effektiv och kundanpassad för interna och externa intressenter.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 31 mars 2015.

  Läs mer
 • Kallelse till årsstämma 2015

  Publicerad 24 mars 2015

  Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

  Anmälan till stämman

  Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 april 2015 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 17 april 2015);
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Årsstämma 2015, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast, måndagen den 20 april 2015 kl. 16:00.

  Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd fredagen den 17 april 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

  Vänligen se fullständig kallelse till årsstämma 2015 i bifogad PDF nedan.


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 24 mars 2015.

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké, januari - december 2014

  Publicerad 10 februari 2015

  Perioden 1 oktober 31 december 2014

  - Nettoomsättning 97,3 Mkr (84,1 Mkr)
  - Systemintäkter 66,3 Mkr (54,9 Mkr)
  - EBITDA 28,9 Mkr (20,5 Mkr)
  - EBITDA-marginal 29,7 % (24,4 %)
  - EBIT 16,8 Mkr (10,7 Mkr)
  - Resultat efter skatt 10,2 Mkr (8,5 Mkr)
  - Resultat per aktie före utspädning 0,19 kr (0,17 kr)
  - Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,2 Mkr (34,1 Mkr)

  Perioden 1 januari – 31 december 2014

  - Nettoomsättning 342,4 Mkr (294,1 Mkr)
  - Systemintäkter 221,6 Mkr (197,1 Mkr)
  - EBITDA 78,2 Mkr (64,6 Mkr)
  - EBITDA-marginal 22,8 % (22,0 %)
  - EBIT 33,5 Mkr (27,3 Mkr)
  - Resultat efter skatt 18,0 Mkr (15,8 Mkr)
  -Resultat per aktie före utspädning 0,34 kr (0,30 kr)
  -Kassaflöde från den löpande verksamheten 76,8 Mkr (74,6 Mkr)

  Observera att kalendariet för finansiell information har uppdaterats, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 10 februari 2015.

  Läs mer
 • Formpipe förnyar avtal med dansk myndighet till ett uppskattat värde på 250 Mkr

  Publicerad 16 januari 2015

  NaturErhvervstyrelsen (danska jordbruksverket) förnyar fem ramavtal gällande vidareutveckling, konfigurering, support och underhåll gällande Formpipes Grants Management-produkt TAP. Affärsvärdet uppskattas till 250 Mkr över en fyraårsperiod.

  Avtalen gäller i huvudsak vidareutveckling, konfigurering, support och underhåll av myndighetens befintliga installation av TAP, men inkluderar också närliggande tjänster för andra lösningar från Formpipe.

  – Att vi skriver längre avtal med flera av de största myndigheterna både i Sverige och Danmark gör att vi säkrar viktiga intäktsströmmar över tid. Vi gör bedömningen att de förnyade avtalen med NaturErhvervstyrelsen gör att vi tryggar intäkter till samma nivåer som tidigare, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 16 januari 2015.

  Läs mer