Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Pressmeddelanden 2016

 • Delårsrapport januari – september 2016

  Publicerad 25 oktober 2016

  Period July 1 – September 30, 2016*

  • Net sales SEK 83.2 m (SEK 83.5 m)
  • System revenue SEK 56.2 m (SEK 56.3 m)
  • Recurring revenue in percentage of net sales 54% (50%)
  • EBITDA SEK 19.9 m (SEK 17.6 m)
  • EBITDA margin 23.9 % (21.1 %)
  • EBIT SEK 6.2 m (SEK 2.6 m)
  • Net profit SEK 5.6 m (SEK 1.8 m)
  • EPS before dilution SEK 0.10 (SEK 0.04)
  • Cash flow from operating activities SEK 8.6 m (SEK 11.8 m)

  Period January 1 – September 30, 2016*

  • Net sales SEK 272.0 m (SEK 256.1 m)
  • System revenue SEK 175.7 m (SEK 172.3 m)
  • Recurring revenue in percentage of net sales 49% (49%)
  • EBITDA SEK 57.8 m (SEK 52.0 m)
  • EBITDA margin 21.2 % (20.3 %)
  • EBIT SEK 13.8 m (SEK 11.5 m)
  • Net profit SEK 11.3 m (SEK 10.3 m)
  • EPS before dilution SEK 0.21 (SEK 0.20)
  • Cash flow from operating activities SEK 23.2 m (SEK 34.1 m)

  * Comparison figures in this report has been adjusted to reflect the remaining operations after the sale of the business area Customer Specific Solutions in Denmark during the fourth quarter. For additional information, see specification in the groups consolidated income statement summary and the note 8 quarters in summary.

  For additional information, contact:
  Christian Sundin, President and CEO of Formpipe, +46 705 67 73 85

  For the full report, see attached PDF.


   

  This is a translation of the original Swedish version. In the event of any discrepancies between the two versions, the original Swedish version shall take precedence.

  The information in this press release is of the kind that Formpipe Software AB (publ) is required to disclose in accordance with the Swedish Securities Markets Act and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. This information was submitted for publication on Tuesday, October 25, 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får order från Nordea-Fonden värd 4,3 Mkr

  Publicerad 31 augusti 2016

  Formpipe får en order Från Nordea-Fonden gällande Grants Management-produkten TAS by Formpipe. Ordervärdet uppgår till 4,3 Mkr över en fyraårsperiod.

  – Det här är den första ordern utanför offentlig sektor och det är spännande att vår standardprodukt för hantering av ansökningar och bidrag också är relevant inom privat sektor – därmed finns det ytterligare potential för produkten, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Nordea-Fonden sökte efter en standardprodukt som klarar av att hantera hela den administrativa processen kring ansökningar och bidrag. Nordea-Fonden valde TAS för att skapa en transparent och effektiv ärendehantering och för att produkten levde upp till kraven på en flexibel och användarvänlig self-service-lösning.

  Nordea-Fonden delar ut medel för att stötta projekt kring hälsa, motion, natur och kultur. Under 2016 beräknar man att dela ut 560 MDKK.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,8 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 31 augusti 2016.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari–juni 2016

  Publicerad 12 juli 2016

  Perioden 1 april – 30 juni 2016*

  • Nettoomsättning 101,5 Mkr (88,3 Mkr)
  • Systemintäkter 61,3 Mkr (58,9 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 43 % (46 %)
  • EBITDA 21,5 Mkr (15,8 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,2 % (17,9 %)
  • EBIT 4,8 Mkr (3,0 Mkr)
  • Resultat efter skatt 4,3 Mkr (3,3 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,06 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 Mkr (8,0 Mkr)

  Perioden 1 januari – 30 juni 2016*

  • Nettoomsättning 188,8 Mkr (172,7 Mkr)
  • Systemintäkter 119,5 Mkr (116,1 Mkr)
  • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 47 % (48 %)
  • EBITDA 37,9 Mkr (34,4 Mkr)
  • EBITDA-marginal 20,1 % (19,9 %)
  • EBIT 7,6 Mkr (8,9 Mkr)
  • Resultat efter skatt 5,7 Mkr (8,5 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,16 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,7 Mkr (22,4 Mkr)

  * Jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal i sammandrag.

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 12 juli 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får order från brittiskt energibolag värd 1,4 Mkr

  Publicerad 04 juli 2016

  Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet, det initiala ordervärdet uppgår till 1,4 Mkr över en fyraårsperiod. Affären kommer in som en molnbaserad lösning via Formpipes partner Ferranti, för en brittisk kund i energibranschen.

  – Vi ser allt fler affärer med koppling mot Microsoft Dynamics AX och vi fortsätter att stärka erbjudandet. Samarbetet med Ferranti är ett bra exempel där vi kopplat samman en molnbaserad Lasernetprodukt som finns med som en modul i Ferrantis etablerade affärssystemslösning mot energibranschen, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Formpipes lösning för AX 2012 utnyttjar styrkan i både Microsoft Dynamics AX och Lasernet för att leverera funktioner för rapportdesign, distribution och arkivering.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 4 juli 2016.

  Läs mer
 • Ökat antal aktier i Formpipe

  Publicerad 01 juli 2016

  Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2013/2016 i Formpipe Software AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 1 130 206 stycken och aktiekapitalet ökat med 113 020,60 kronor.

  Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 51 273 608 stycken och Bolagets aktiekapital till 5 127 360,80 kronor.

  För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  _______________________________________________

  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 1 juli 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får Life Science-order värd 3,6 Mkr

  Publicerad 31 maj 2016

  Formpipe receives an order from Bluefish Pharmaceuticals regarding a cloud-based Enterprise Compliant Platform, for managing their Quality Management processes. The total order value amounts to SEK 3.6 million over five years.

  “We are very happy to announce another new customer in the Life Science sector on the X-docs platform. We can see a gradual increase in the demand for cloud services. This is positive for us as supplier, the revenues usually are 100 percent recurring and since we can offer multiple delivery models we can fully match the needs of companies of varying size and geographic spread”, says Christian Sundin, CEO of Formpipe.

  The product suite (X-docs™, X-train™ and X-forms™) utilises much of the basic functionality offered by SharePoint particularly around the basic data model, versioning, access control and management of the audit trail. On top of this functionality there is a set of configurable features to provide a comprehensive platform to enable Life Science companies to easily meet the compliance standards required by the regulatory agencies in the sector.

  For additional information, contact:
  Christian Sundin, President and CEO of Formpipe, +46 705 67 73 85


  ABOUT BLUEFISH PHARMACEUTICALS
  Bluefish has undergone significant international expansion since the company was founded in 2005. Bluefish focuses on the development, manufacture and sale of generic pharmaceuticals. The company conducts marketing operations in a large number of European markets and is expanding into territories outside Europe. The product portfolio consists of a total of approximately 80 products and is growing.
  www.bluefishpharma.com

  ABOUT FORMPIPE
  Formpipe develops ECM products and solutions for structuring information and supplies them to major companies, authorities and organisations. ECM products help organisations to capture, manage and distribute information, and to place it in context. The company’s software helps improve efficiency, cut costs and reduce risk exposure. Formpipe was founded in 2004 and has offices in Sweden, Denmark, United Kingdom, The Netherlands and USA. The Formpipe share is listed on NASDAQ Stockholm.
  www.formpipe.com


  This is a translation of the original Swedish version. In the event of any discrepancies between the two versions, the original Swedish version shall take precedence.

  The information in this press release is of the kind that Formpipe Software AB (publ) is required to disclose in accordance with the Swedish Securities Markets Act and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. This information was submitted for publication on Tuesday, May 31, 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får order på Long-Term Archive värd 1,4 Mkr

  Publicerad 16 maj 2016

  Formpipe receives an order for Long-Term Archive from two Swedish Municipalities. The total order value amounts to SEK 1.4 million.

  “The market for long-term archiving has taken off and we have clearly positioned ourselves as a market leader by winning the highest number of contracts, with very strong evaluation results”, says Christian Sundin, CEO of Formpipe.

  For additional information, contact:
  Christian Sundin, President and CEO of Formpipe, +46 705 67 73 85


  This is a translation of the original Swedish version. In the event of any discrepancies between the two versions, the original Swedish version shall take precedence.

  The information in this press release is of the kind that Formpipe Software AB (publ) is required to disclose in accordance with the Swedish Securities Markets Act and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. This information was submitted for publication on Monday, May 16, 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får Lasernet-order värd 2,1 Mkr

  Publicerad 11 maj 2016

  Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet via en partner i England. Det totala ordervärdet uppgår till 2,1 Mkr över en fyraårsperiod.

  – Vår produkt för Input/output-management, Lasernet, fortsätter att vinna affärer till allt högre affärsvärden och vi fortsätter att stärka vår närvaro Europa. Som en del i arbetet med detta är det särskilt positivt att denna licensaffär kommer från vårt kontor i England. Vi etablerade försäljningsresurser i England under 2015 och ser ytterligare ett antal affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Formpipes kunder kan med Lasernet arbeta mer kostnads- och tidseffektivt genom att digitalisera och automatisera hanteringen av affärsdokument.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,3 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 11 maj 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får order från en dansk myndighet värd 1,8 Mk

  Publicerad 29 april 2016

  Formpipe får en tilläggsorder på Grants Management-produkten TAS från en dansk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,8 miljoner kronor.

  "Formpipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och våra kunder ökar därför sina investeringar i våra ECM-produkter. Genom den erfarenhet och kunskap vi har tack vare en långsiktig relation med den offentliga sektorn, fortsätter vi att generera stadig inkomst till företaget", säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,7 Mkr intäktsföras under andra kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 29 april 2016.

  Läs mer
 • Kommuniké från årsstämma i Formpipe

  Publicerad 21 april 2016

  Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet
  Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna skall ske med 0,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015, samt att avstämningsdag skall vara den 25 april 2016. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 28 april 2016 genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

  Val av styrelse, styrelseordförande, revisor, arvoden samt principer för utseende av valberedning

  Stämman beslutade följande:

  Att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

  Att fastställa arvodet till 250 000 kronor för styrelsens ordförande och till 150 000 kronor för envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 850 000 kronor).

  Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

  Att omvälja styrelseledamöterna Charlotte Hansson, Kristina Lindgren och Bo Nordlander, samt att välja Martin Henricson och Peter Lindström till nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att välja Bo Nordlander.

  Att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2017. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.

  Principer för utseende av valberedning
  Stämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i juni under innevarande år och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Dessa aktieägare utser vardera en representant som jämte styrelseordföranden skall utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017.

  För det fallet att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant skall den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen.

  Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

  Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts enligt ovan, men före det datum som infaller två månader före kommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen, skall valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt sju ledamöter.

  Vid behov skall bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler
  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital skall kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2016. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

  Styrelsens förslag om beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier på i huvudsak följande villkor.

  Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning skall erläggas kontant.

  Överlåtelse av aktier får ske dels på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av bolagets innehav av egna aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.

  Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med bolagets egna aktier. I det senare fallet skall bolaget exempelvis kunna använda innehavda egna aktier för att kunna förvärva företag genom erläggande av köpeskillingen och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.

  Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2016, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett något separat ersättningsutskott utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor.

  Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, avgångsvillkor och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör maximalt 40 procent utöver fast lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och utfallsgränser. För 2015 uppfylldes inte målen och sålunda utgår ingen rörlig ersättning för räkenskapsåret 2015. Bolaget har infört aktierelaterade incitamentsprogram riktat till hela personalen (inklusive verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare) avsett att främja bolagets långsiktiga intressen. Styrelsen skall löpande utvärdera huruvida ytterligare optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha premiebaserade pensionsavtal. Pensionering sker för verkställande direktören och de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den budgeterade lönen. Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från bolagets sida 6 månaders uppsägningstid och 6 månaders avgångsvederlag. Andra inkomster som den verkställande direktören uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas avräknas från avgångsvederlaget. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida gäller 6 månaders uppsägningstid. Mellan bolaget och de andra ledande befattningshavarna gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 till 6 månader. För det fall bolaget blir föremål för ett offentligt uppköpserbjudande som medför att minst 30 procent av bolagets aktier hamnar i samma aktieägares hand, har den verkställande direktören, vid bolagets eller den verkställande direktörens uppsägning, rätt till ett särskilt avgångsvederlag motsvarande 12 fasta månadslöner vid tidpunkten för uppsägningsbeskedet. Sådant avgångsvederlag är avräkningsfritt, skall utbetalas i dess helhet vid anställningens upphörande och ersätter det avgångsvederlag som den verkställande direktören normalt har rätt till enligt sitt anställningsavtal.

  Styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

  Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2016/2019 genom emission av teckningsoptioner
  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om incitamentsprogram 2016/2019 genom emission av högst 500 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 50 000 kronor motsvarande en utspädning om ca 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

  Teckningsoptionerna, som berättigar innehavaren att teckna en ny aktie per teckningsoption i bolaget under perioden från och med den 6 maj 2019 till och med den 17 maj 2019, emitteras till en kurs motsvarande beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell per den 20 april 2016 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 14 april 2016 till och med 20 april 2016. Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 22 april 2016 till och med den 6 maj 2016 på separat teckningslista. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

  Anställda i bolaget skall vara garanterade en tilldelning om minst 2 000 teckningsoptioner per tecknare. Efter tilldelning av de garanterade teckningsoptionerna till respektive tecknare skall de återstående teckningsoptionerna tilldelas samtliga tecknare som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner pro rata i förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner. Vid beräkningen av pro rata fördelningen skall det användas en viktning som innebär en begränsning till ett maximalt antal om 20 000 teckningsoptioner per anställd, med undantag för personer ingående i bolagets ledningsgrupp (17 personer) där maximalt antal för viktningen uppgår till 40 000 teckningsoptioner per person. Det skall noteras att de angivna begränsningarna endast används vid pro rata-beräkningen och inte utgör en maximigräns för den slutliga tilldelningen. Betalning för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 30 maj 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden. Aktie som nytecknas med utnyttjande av optionsrätt kommer att medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

  Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda bolagets anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

  Styrelsens förslag om beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner
  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket skall grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 1 500 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2013 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 750 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 6,67 kr per aktie under perioden från och med den 2 maj 2016 till och med den 13 maj 2016.

  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket skall grundas på den genomsnittliga volymviktade kursen för bolagets aktie under en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent av de totalt 1 000 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2014 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår således till 500 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet medför rätt att teckna nya aktier i bolaget för 6,41 kr per aktie under perioden från och med den 8 maj 2017 till och med den 19 maj 2017.

  Ett återköp av teckningsoptionerna enligt ovan skall vara villkorat av att varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.

  Syftet med återköpet är att begränsa utspädning av bolagets aktie samtidigt som optionsinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig teckningsoptionernas värde. Återköpta teckningsoptioner skall hållas i bolagets förvar och löpa ut utan att överlåtas vidare.

  Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan
  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna en fusionsplan mellan bolaget och bolagets helägda dotterbolag Formpipe Software Uppsala AB, org.nr 556463-9861, Formpipe Software Skellefteå AB, org.nr 556601-0087 och Formpipe Software Linköping AB, org.nr 556389-0564 ("Dotterbolagen"). Styrelsen i bolaget har tillsammans med styrelserna i Dotterbolagen antagit en gemensam fusionsplan som undertecknats av respektive styrelse den 23 februari 2015 och därefter registrerats hos, och kungjorts av, Bolagsverket den 4 mars 2015.

  Enligt fusionsplanen skall bolaget som övertagande bolag absorbera Dotterbolagen. Då fusionen är koncernintern med syfte att minska kostnader och effektivisera administrationen skall inget vederlag utgå i samband fusionen. Genom Bolagsverkets registrering av tillstånd att verkställa fusionsplanen, vilken beräknas ske i juli 2016, kommer Dotterbolagen upplösas och samtliga Dotterbolagens tillgångar och skulder övergå till bolaget. Syftet med fusionen är att förenkla koncernens struktur och organisation för att på så sätt tillskapa en mer kostnadseffektiv förvaltning.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 21 april 2016.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari - mars 2016

  Publicerad 19 april 2016

  Period January 1 – March 31, 2016

  • Net sales SEK 87,3.1 m (SEK 84.3 m)
  • System revenue SEK 58.1 m (SEK 57.1 m)
  • Recurring revenue, percentage of net sales 51% (50%)
  • EBITDA SEK 16.4 m (SEK 18.6 m)
  • EBITDA margin 18.8% (22.0%)
  • EBIT SEK 2.8 m (SEK 5.9 m)
  • Net profit SEK 1.4 m (SEK 2.2 m)
  • EPS before dilution SEK 0.02 (SEK 0.04)
  • Cash flow from operating activities SEK 12.2 m (SEK 14.4 m)

  For additional information, contact:
  Christian Sundin, President and CEO of Formpipe, +46 705 67 73 85

  For the full report, see attached PDF.


  This is a translation of the original Swedish version. In the event of any discrepancies between the two versions, the original Swedish version shall take precedence.

  The information in this press release is of the kind that Formpipe Software AB (publ) is required to disclose in accordance with the Swedish Securities Markets Act and/or the Swedish Financial Instruments Trading Act. This information was submitted for publication on Tuesday, April 19, 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får order från tyskt bolag värd 2,4 Mkr

  Publicerad 04 april 2016

  Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet från ett tyskt bolag. Det totala ordervärdet uppgår till 2,4 Mkr över en fyraårsperiod.

  – Vi fortsätter att stärka vår närvaro inom området input/output management och vi får allt större uppmärksamhet för produkten Lasernet, inte minst i koppling till Microsofts växande ERP-system Dynamics AX där vi ser ytterligare affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Ordern gäller en implementation som kommer att sträcka sig över ett flertal länder där kunden finns representerad. Produkten kommer att användas för att hantera design och distribution av rapporter och affärsdokument.

  Formpipes lösning för AX 2012 utnyttjar styrkan i både Microsoft Dynamics AX och Lasernet för att leverera funktioner för rapportdesign, distribution och arkivering.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,4 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 4 april 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får order från global advokatbyrå värd 3,3 Mkr

  Publicerad 01 april 2016

  Formpipe får en order avseende ECM-produkten Contentworker från en global advokatbyrå. Det totala ordervärdet uppgår till 3,3 Mkr.

  Contentworker by Formpipe är en SharePoint-baserad produkt som är framtagen för att hantera dokument och ärenden hos advokatbyråer och corporate legal-avdelningar. Contentworker valdes efter en grundlig utvärdering av prestanda och funktionalitet.

  – Vi fortsätter att stärka vår närvaro på området Legal och vi får allt större uppmärksamhet för vårt erbjudande till branschen. Att en global advokatbyrå väljer Contentworker som sin strategiska plattform för dokumenthantering visar att vi har en stark produkt som är redo att rullas ut i full skala också i större organisationer, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Den totala licensintäkten uppgår till 2,8 Mkr, av vilka 1,4 Mkr har erlagts och intäktsförts under utvärderingsfasen, de övriga 1,4 Mkr intäktsförs under första kvartalet 2016. Övriga intäkter periodiseras under 2016.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 1 april 2016.

  Läs mer
 • Formpipe publicerar årsredovisning för 2015

  Publicerad 30 mars 2016

  Idag, onsdagen den 30 mars, publicerar Formpipe Software AB sin årsredovisning för 2015 på bolagets hemsida.

  Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF-dokument för nedladdning. Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras inom kort.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 30 mars 2016.

  Läs mer
 • Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

  Publicerad 21 mars 2016

  Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2016, kl. 15.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

  Anmälan till stämman

  Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2016;
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Årsstämma 2016, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast fredagen den 15 april 2016 kl. 16:00.

  Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken) till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd fredagen den 15 april 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

  Vänligen se fullständig kallelse till årsstämma 2016 i bifogad PDF nedan.


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 21 mars 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får order från en dansk kommun värd 1,1 Mkr

  Publicerad 18 mars 2016

  Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Acadre från en dansk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr.

  – Behovet av effektivare förvaltning driver på efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och digitaliserar sin verksamhet, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,5 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 18 mars 2016.

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké, januari - december 2015

  Publicerad 10 februari 2016

  Perioden 1 oktober – 31 december 2015*

  • Nettoomsättning 93,1 Mkr (86,9 Mkr)
  • Systemintäkter 63,6 Mkr (64,8 Mkr)
  • EBITDA 21,7 Mkr (23,7 Mkr)
  • EBITDA-marginal 23,3 % (27,3 %)
  • EBIT 8,4 Mkr (11,6 Mkr)
  • Resultat efter skatt 4,3 Mkr (6,3 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,13 kr) 
  • Resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgår till -0,0 Mkr (3,9 Mkr) samt erhållen likvid från försäljning om 3,9 Mkr (- Mkr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,2 Mkr (41,3 Mkr)
  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kr per aktie (- kr)

  Perioden 1 januari – 31 december 2015*

  • Nettoomsättning 349,3 Mkr (307,0 Mkr)
  • Systemintäkter 236,0 Mkr (215,7 Mkr)
  • EBITDA 73,7 Mkr (65,1 Mkr)
  • EBITDA-marginal 21,1 % (21,2 %)
  • EBIT 19,8 Mkr (20,4 Mkr)
  • Resultat efter skatt 9,4 Mkr (8,2 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,17 kr) 
  • Resultat hänförligt till avyttrad verksamhet uppgår till 4,8 Mkr (9,8 Mkr) samt erhållen likvid från försäljning om 3,9 Mkr (- Mkr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,8 Mkr (67,0 Mkr)
  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 kr per aktie (- kr)

  * Utfall och jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal i sammandrag.

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 10 februari 2016.

  Läs mer
 • Leverantör ansöker om överprövning gällande upphandling av e-arkiv

  Publicerad 02 februari 2016

  Den 25 januari 2016 meddelade tre kommuner i samverkan, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande e-arkiv som tjänst.  Därpå följde, i enlighet med lagen om offentlig upphandling, en avtalsspärr om 10 dagar under vilken andra leverantörer kunde ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. Detta framgick av ett pressmeddelande från Formpipe.

  En leverantör har nu ansökt om överprövning av upphandlingen och avtalsspärren förlängs därmed tills förvaltningsrätten har avgjort målet.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 2 februari 2016.

  Läs mer
 • Tre kommuner väljer e-arkiv som molntjänst från Formpipe

  Publicerad 25 januari 2016

  Formpipe får tilldelningsbeslut från tre kommuner gällande Long-Term Archive. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 20 Mkr över en åttaårsperiod.

  Tilldelningsbeslutet gäller en avtalsperiod om fyra år med optioner om förlängning på ytterligare fyra år. Det totala anbudspriset gäller investeringar för e-arkiv som molntjänst, införande och anslutning av flera system över en åttaårsperiod, enligt prismodellen i anbudsunderlaget. Upphandlingen av e-arkiv som tjänst har gjorts i samverkan för kommunerna Västerås, Enköping och Eskilstuna.

  – E-arkiv prioriteras allt högre inom offentlig sektor och vi kan efter flertalet upphandlingar konstatera att Long-Term Archive är den produkt som rankas allra högst, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och ärenden som hanteras. För detta krävs e-arkiv för långtidsbevarande med funktionalitet för att kunna ansluta och arkivera önskat informationsinnehåll, från en mängd olika system. I offentlig sektor finns tydliga krav och regler för hur information ska sparas och arkiveras för framtiden.

  – Vi ser en ökning av efterfrågan för molntjänster och för oss som leverantör är detta positivt då intäkterna är till 100 % repetitiva. Att leverera molntjänster leder på sikt till både mer förutsägbara och gradvis högre intäkter, till skillnad från klassisk mjukvaruförsäljning, där den största delen av licensintäkterna kommer in vid avtalets tecknande, fortsätter Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Tilldelningsbeslutet ger affären till Formpipe och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 25 januari 2016.

  Läs mer
 • Formpipe tecknar avtal med Stockholms stad

  Publicerad 20 januari 2016

  I ett pressmeddelande den 15 januari 2016 meddelade Formpipe att ingen överprövning skett gällande Stockholms stads upphandling av IT-stöd för dokument- och ärendehantering. Formpipe tecknar nu avtal med Stockholms stad.

  Affärsvärdet uppgår till cirka 50 Mkr över en femårsperiod, varav cirka hälften utgörs av systemintäkter. Systemintäkterna kommer gradvis att öka under avtalsperioden, i takt med det fortlöpande implementationsprojektet. Efter den initiala avtalsperioden finns möjlighet för Stockholms stad till ytterligare förlängning om 15 år.

  – Stockholms stad har ställt höga krav i denna upphandling och vi är mycket stolta över att Formpipe får detta långsiktiga förtroende. Vi har genom åren lyckats skapa stabila och mångåriga kundrelationer och vet att de som väljer Formpipe som leverantör, i de flesta fall fortsätter att investera i fler produkter och lösningar. Vi bedömer därför att affären med Stockholm har stor potential, utöver det initiala affärsvärdet, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Formpipes lösning kommer att utgöra stadens gemensamma IT-stöd för ärende- och dokumenthantering och användas för att styra och stödja stadsövergripande arbetssätt för informationsförsörjning och ärendehantering i stadens förvaltningar och bolag. Formpipe hade det bästa totalerbjudandet i Stockholms utvärdering, som i sin modell jämför pris och kvalitativa värden mellan anbuden.

  – Extra värt att notera är utvärderingen avseende användbarhet där vi erhåller toppbetyget 4,47 på en femgradig skala, fortsätter Christian Sundin, vd för Formpipe.

  Införande av ett gemensamt systemstöd och arbetssätt för informationsförsörjning och ärendehantering är enligt Stockholm i linje med stadens it-program för digital förnyelse och stadens långsiktiga vision. Samverkan och informationsutbyte mellan olika verksamhetsdelar, med andra myndigheter och organisationer, och att ge sammanhängande service till medborgare, företagare och besökare, är för Stockholms stad en viktig del i det digitala förnyelsearbetet.

  – Efter ett omfattande förberedelse- och upphandlingsarbete är vi nu mycket glada att kunna gå vidare i arbetet med gemensamt it-stöd för ärende- och dokumenthantering. Detta kommer ytterligare hjälpa oss att nå våra mål att vara ledande inom e-förvaltning, och i förlängningen vara en stad med smarta lösningar för både våra medborgare och medarbetare. Det här är ett viktigt steg i att skapa förbättrade digitala arbetsverktyg för medarbetare och ökad transparens och service för medborgare, företagare och besökare, säger Lennart Ploom, Stadsarkivarie och projektägare på Stockholms stad.

  Det nya systemstödet kommer bland annat att stödja:

  • Ärendens och handlingars fulla livscykel, från initiering till avslut
  • Handläggares hantering av ärenden från inkommen/upprättad handling till avslutat ärende
  • Standardiserade arbetssätt för digital ärende- och dokumenthantering
  • Distribution av handlingar på läsplattor till förtroendevalda
  • Publicering av handlingar till allmänheten
  • Överföring till Stockholm stads e-arkiv för digital arkivering

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 20 januari 2016.

  Läs mer
 • Ingen överprövning av Stockholms stads upphandling

  Publicerad 15 januari 2016

  Den 4 januari 2016 meddelade Stockholms stad, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering.  Därpå följde, i enlighet med lagen om offentlig upphandling, en avtalsspärr om 10 dagar under vilken andra leverantörer kunde ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. Detta framgick av ett pressmeddelande från Formpipe.

  Avtalsspärren om 10 dagar har nu passerats och enligt förvaltningsrätten har ingen ansökan om överprövning inkommit. Därmed kommer Formpipe och Stockholms stad att teckna avtal inom kort.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 15 januari 2016.

  Läs mer
 • Formpipe får tilldelningsbeslut från Stockholms stad

  Publicerad 04 januari 2016

  Stockholms stad meddelar, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Platina. Affärsvärdet uppgår till cirka 50 Mkr över en femårsperiod, varav cirka hälften utgörs av systemintäkter.

  Upphandlingen gäller ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering för Stockholms stad och stadens tillhöriga bolag.

  Tilldelningsbeslutet ger avtalet till Formpipe och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstolen.

  Med anledning av det signifikanta affärsvärdet anser Formpipe det särskilt brådskande att offentliggöra informationen. Därför är informationen kortfattad och en mer detaljerad redogörelse av affären offentliggörs efter att avtalsspärren upphört.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 4 januari 2016.

  Läs mer