Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

c/o Andersen Partner Business Centre
Alsterarkaden 13, 2. OG
20354 Hamburg
Tel: +49 40 31 99 34 32
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Bokslutskommuniké januari-december 2012

Perioden 1 januari – 31 december 2012

 • Nettoomsättning 201,2 Mkr (112,5 Mkr)
 • Systemintäkter 142,9 Mkr (105,3 Mkr)
 • EBITDA1 57,7 Mkr (30,4 Mkr)
 • EBITDA1-marginal 28,7 % (27,0 %)
 • EBIT 28,6 Mkr (20,2 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 6,9 Mkr (- Mkr)
 • Resultat före skatt 16,1 Mkr (20,0 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 15,4 Mkr (- Mkr)
 • Resultat efter skatt 13,7 Mkr (14,7 Mkr), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 10,5 Mkr (- Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,36 kr2 (0,56 kr2), har belastats med förvärvskostnader av engångskaraktär om 0,28 kr2 (- kr2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,1 Mkr (25,4 Mkr)

 

Perioden 1 oktober – 31 december 2012

 • Nettoomsättning 87,3 Mkr (34,5 Mkr)
 • Systemintäkter 53,9 Mkr (31,9 Mkr)
 • EBITDA1 27,2 Mkr (9,3 Mkr)
 • EBITDA1-marginal 31,2 % (26,9 %)
 • EBIT 18,1 Mkr (6,4 Mkr)
 • Resultat före skatt 15,8 Mkr (6,4 Mkr)
 • Resultat efter skatt 8,6 Mkr (4,6 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr3 (0,18 kr3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (9,8 Mkr)

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag 28 februari 2013.