Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Delårsrapport, januari–juni 2016

Perioden 1 april – 30 juni 2016*

 • Nettoomsättning 101,5 Mkr (88,3 Mkr)
 • Systemintäkter 61,3 Mkr (58,9 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 43 % (46 %)
 • EBITDA 21,5 Mkr (15,8 Mkr)
 • EBITDA-marginal 21,2 % (17,9 %)
 • EBIT 4,8 Mkr (3,0 Mkr)
 • Resultat efter skatt 4,3 Mkr (3,3 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,06 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 Mkr (8,0 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2016*

 • Nettoomsättning 188,8 Mkr (172,7 Mkr)
 • Systemintäkter 119,5 Mkr (116,1 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 47 % (48 %)
 • EBITDA 37,9 Mkr (34,4 Mkr)
 • EBITDA-marginal 20,1 % (19,9 %)
 • EBIT 7,6 Mkr (8,9 Mkr)
 • Resultat efter skatt 5,7 Mkr (8,5 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,16 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,7 Mkr (22,4 Mkr)

* Jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal i sammandrag.

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 12 juli 2016.