Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

c/o Andersen Partner Business Centre
Alsterarkaden 13, 2. OG
20354 Hamburg
Tel: +49 40 31 99 34 32
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 399 7828
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Formpipe avyttrar konsultverksamhet i Danmark

Formpipe har tecknat avtal med KMD A/S om försäljning av konsultverksamheten för kundspecifika uppdrag till danska myndigheter. Formpipe fullföljer med detta sin strategi att renodla verksamheten till ett produktbolag, med konsult- och leveranskapacitet kopplad specifikt till egenutvecklade programvaror.

2014 bidrog denna del av verksamheten till cirka 10 % av nettoomsättningen och uppvisade en lönsamhet i linje med övriga verksamheten. Formpipe bedömde i den senaste kvartalsrapporten att dessa intäkter på helårsbasis kommer att halveras med anledning av ett förlorat ramavtal till den största kunden inom området, samt att det föreligger en generell prispress avseende timpriser för den här typen av konsulttjänster, vilket ytterligare bidrar till minskande omsättning och marginaler framöver.

– Genom att vi förlorade vår största kund - som stod för hälften av omsättningen för kundspecifika lösningar – försvårades möjligheten att driva denna verksamhet lönsamt. En minskad volym har en mycket direkt effekt på marginalerna i en mindre konsultorganisation som inte har möjlighet att effektivt planera och fördela konsulttimmar i ett större antal andra projekt, något som KMD har möjligheter att göra, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Historiskt har detta område uppvisat volatil omsättning och lönsamhet. Genom avyttringen av denna verksamhet skapas därmed en mer förutsägbar och stabil intäkts- och kostnadsmassa, i linje med den övriga verksamheten i bolaget.

– Jag är övertygad om att KMD blir en utmärkt partner till våra nuvarande konsultkunder och en bra arbetsgivare för våra konsulter. Vi kommer att ha ett samarbete kring övergången för gemensamma kunder, vilket säkerställer kontinuitet sett ur kundernas perspektiv. Det här är en bra affär för alla inblandade; våra kunder, vår personal och våra aktieägare, fortsätter Christian Sundin.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 3,2,MDKK. Baserat på ett par konkreta parametrar under 2016 kan även en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 3,5 MDKK utfalla. Den avyttrade verksamheten omfattar medarbetare samt gällande befintliga kundavtal och övergår till KMD omgående. I och med denna transaktion kvarstår inga intäkter eller kostnader för Formpipe gällande detta verksamhetsområde.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


 

OM KMD A/S
KMD hör till Danmarks största it- och programvarubolag med kontor i Köpenhamn, Århus, Odense och Aalborg. Huvuddelen av KMD:s intäkter härrör från egen programvaruutveckling och verksamheten utvecklar och levererar it-lösningar till kommuner, regioner, stat och privata bolag. KMS-koncernen har en årlig omsättning på knappt 5 miljarder DKK och har cirka 3 000 anställda.

OM FORMPIPE
Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.