Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

c/o Andersen Partner Business Centre
Alsterarkaden 13, 2. OG
20354 Hamburg
Tel: +49 40 31 99 34 32
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 399 7828
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Formpipe får strategisk viktig affär från dansk myndighet

Anklagemyndigheden (danska Åklagarmyndigheten) väljer ECM-produkten Platina från Formpipe som IT-stöd för att förenkla dokument- och ärendehanteringen i anslutning till brottmålsärenden, administrativa ärenden samt överklagandeärenden.

– Platina är en etablerad ECM-produkt som används hos många svenska myndigheter, exempelvis hos Skatteverket, Länsstyrelserna, rättsväsendet och myndigheter inom totalförsvaret. Vår verksamhet i Danmark har en stor andel kunder på kommunmarknaden, men vi ser möjligheter att bredda vår närvaro även bland danska statliga myndigheter och därför är detta en strategiskt mycket viktig affär, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

– Etablering av förut okända produkter på en ny geografisk marknad möjliggörs inom offentlig sektor av starka referenser och genom att kunna erbjuda en lokalt förankrad leveransorganisation och i dessa hänseenden är vi mycket starka. Korsförsäljning av våra produkter är en viktig nyckel för en fortsatt ökning av intäkterna från offentlig sektor, fortsätter Christian Sundin.

Anklagemyndigheten har 1 100 anställda och finns i landets alla 12 polisdistrikt. Det initiala affärsvärdet uppgår till 1,5 Mkr varav cirka hälften intäktsförs under andra kvartalet 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 20 maj 2015.