Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Perioden 1 oktober– 31 december 2016*

 • Nettoomsättning 106,7 Mkr (93,1 Mkr)
 • Systemintäkter 73,0 Mkr (63,6 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 45,3 Mkr (43,6 Mkr)
 • EBITDA 30,3 Mkr (21,7 Mkr)
 • EBITDA-marginal 28,4% (23,3 %)
 • EBIT 15,8 Mkr (8,4 Mkr)
 • Resultat efter skatt 11,5 Mkr (8,2 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,22 kr (0,15 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 46,2 Mkr (34,2 Mkr)

Perioden 1 januari–31 december 2016*

 • Nettoomsättning 378,7 Mkr (349,3 Mkr)
 • Systemintäkter 248,6 Mkr (236,0 Mkr)
 • Repetitiva intäkter 178,8 Mkr (168,4 Mkr)
 • EBITDA 88,0 Mkr (73,7 Mkr)
 • EBITDA-marginal 23,2 % (21,1 %)
 • EBIT 29,7 Mkr (19,8 Mkr)
 • Resultat efter skatt 22,8 Mkr (18,2 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,43 kr (0,35 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 69,4 Mkr (68,8 Mkr)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,30 kr per aktie (0,10 kr)

* Ovan summering av kvartalet och året avser kvarvarande verksamhet och exkluderar därmed den verksamhet som avyttrades under 2015, med undantag för resultat efter skatt och resultat per aktie som avser hela verksamheten. 

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 10 februari 2017.