Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.formpipe.se. Den tryckta årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 31 mars 2017 kl 14.30