Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

c/o Andersen Partner Business Centre
Alsterarkaden 13, 2. OG
20354 Hamburg
Tel: +49 40 31 99 34 32
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Formpipe har tecknat avtal om att förvärva resterande aktier i dotterbolaget Formpipe Intelligo AB

Formpipe Software AB (publ) (”Formpipe”) har ingått avtal om att förvärva resterande 35,1 procent av aktierna i dotterbolaget Formpipe Intelligo AB (”Formpipe Intelligo”) genom en apportemission.

Avtalet innebär att Formpipe förvärvar minoritetsposten om 35,1 procent av aktierna i Formpipe Intelligo från Staffan Hugemark, styrelseledamot och verkställande direktör i Formpipe Intelligo, för en köpeskilling om 10,7 miljoner kronor att erläggas genom betalning i form av högst 909 090 nyemitterade aktier i Formpipe. Det slutliga antalet aktier i Formpipe som ska erläggas som betalning för aktierna i Formpipe Intelligo ska baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Formpipes aktier under perioden den 19 april 2018 till och med den 27 april 2018. Efter förvärvet blir Formpipe Intelligo ett helägt dotterbolag till Formpipe.

Förvärvet är villkorat av att årsstämman, som avses hållas den 25 april 2018, beslutar om apportemissionen. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. De närmare villkoren för apportemissionen kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som inom kort kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85