Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

c/o Andersen Partner Business Centre
Alsterarkaden 13, 2. OG
20354 Hamburg
Tel: +49 40 31 99 34 32
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Formpipe slutför förvärvet av minoritetspost i Formpipe Intelligo AB

Formpipe Software AB (publ) (”Formpipe”) har slutfört förvärvet av minoritetsposten om 35,1 procent av aktierna i dotterbolaget Formpipe Intelligo AB (”Formpipe Intelligo”).

Som tidigare kommunicerats ingick Formpipe i mars 2018 ett avtal om att förvärva utestående minoritetspost om 35,1 procent av aktierna i dotterbolaget Formpipe Intelligo från Staffan Hugemark för en köpeskilling om ca 10,7 miljoner kronor att finansieras genom en apportemission. Årsstämma den 25 april 2018 beslutade om en sådan apportemission varvid det slutliga antalet aktier som skulle erläggas som betalning för aktierna i Formpipe Intelligo skulle baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Formpipes aktier under perioden från och med den 19 april 2018 till och med den 27 april 2018. Baserat på den fastställda teckningskursen om ca 15,23 kronor har det slutliga antalet aktier som ska erläggas som betalning fastställts till 699 805 aktier. Apportemissionen medför därmed en ökning av det totala antalet aktier i Formpipe till 52 572 830 aktier samt en ökning av aktiekapitalet med 69 980,50 kronor till 5 257 283,oo kronor. Formpipe Intelligo är efter förvärvet ett helägt dotterbolag till Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Denna information är sådan information som Formpipe Software AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 12:00.