Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Huvudkontor - Sverige

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE - Sverige

+46 8 555 290 60
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

UK, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge - CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Frankrike

5 rue du Chanoine Lucien Gaben
81000 Albi
Tel: +33 9 83 66 09 09
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

c/o Andersen Partner Business Centre
Alsterarkaden 13, 2. OG
20354 Hamburg
Tel: +49 40 31 99 34 32
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 399 7828
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Finansiella rapporter 2020

 • Delårsrapport, januari - september 2020

  Publicerad 27 oktober 2020

  Perioden 1 juli – 30 september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 96,4 Mkr (92,4 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 69,1 Mkr (62,5 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 63,3 Mkr (57,8 Mkr), motsvarande 66 % (63 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 27,0 Mkr; 28,1 % (24,3 Mkr; 26,3 %)
  • EBITDA-adj. 17,4 Mkr; 18,1 % (14,5 Mkr; 15,7 %)
  • EBIT 14,0 Mkr; 14,5 % (11,2 Mkr; 12,1 %)
  • Resultat efter skatt 9,2 Mkr; 9,5 % (8,3 Mkr; 8,9 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,16 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,1 Mkr (21,5 Mkr)

  Perioden 1 januari – 30 september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 299,8 Mkr (290,7 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 209,9 Mkr (192,0 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 186,4 Mkr (170,7 Mkr), motsvarande 62 % (59 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 78,4 Mkr; 26,2 % (72,3 Mkr; 24,9 %)
  • EBITDA-adj. 50,1 Mkr; 16,7 % (44,5 Mkr; 15,3 %)
  • EBIT 40,6 Mkr; 13,5 % (32,2 Mkr; 11,1 %)
  • Resultat efter skatt 29,4 Mkr; 9,8 % (23,0 Mkr; 7,9 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,55 kr (0,43 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,4 Mkr (15,6 Mkr)

  För fullständig rapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 27 oktober 2020.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari-juni 2020

  Publicerad 19 augusti 2020

  Perioden 1 april – 30 juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 100,3 Mkr (101,5 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 72,5 Mkr (68,0 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 62,2 Mkr (56,4 Mkr), motsvarande 62 % (56 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 24,2 Mkr; 24,2 % (25,0 Mkr; 24,6 %)
  • EBITDA-adj. 14,7 Mkr; 14,6 % (15,9 Mkr; 15,7 %)
  • EBIT 11,8 Mkr; 11,7 % (11,5 Mkr; 11,3 %)
  • Resultat efter skatt 8,9 Mkr; 8,9 % (8,4 Mkr; 8,3 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,16 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 36,2 Mkr (6,7 Mkr)

  Perioden 1 januari – 30 juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 203,4 Mkr (198,3 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 140,8 Mkr (129,5 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 123,1 Mkr (112,9 Mkr), motsvarande 61 % (57 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 51,4 Mkr; 25,3 % (48,0 Mkr; 24,2 %)
  • EBITDA-adj. 32,6 Mkr; 16,0 % (30,0 Mkr; 15,1 %)
  • EBIT 26,6 Mkr; 13,1 % (21,0 Mkr; 10,6 %)
  • Resultat efter skatt 20,2 Mkr; 9,9 % (14,7 Mkr; 7,4 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,38 kr (0,28 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 62,3 Mkr (-5,8 Mkr)

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 19 augusti 2020.

  Läs mer
 • Årsredovisning 2019

  Publicerad 30 april 2020

  Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns för nedladdning nedan.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari - mars 2020

  Publicerad 28 april 2020

  Perioden 1 januari – 31 mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 103,1 Mkr (96,8 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 68,3 Mkr (61,5 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 60,8 Mkr (56,5 Mkr), motsvarande 59 % (58 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 27,1 Mkr; 26,3 % (23,0 Mkr; 23,8 %)
  • EBITDA-adj. 18,0 Mkr; 17,4 % (14,0 Mkr; 14,5 %)
  • EBIT 14,8 Mkr; 14,4 % (9,5 Mkr; 9,8 %)
  • Resultat efter skatt 11,3 Mkr; 10,9 % (6,3 Mkr; 6,5 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,21 kr (0,12 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,1 Mkr (-12,5 Mkr)

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 28 april 2020.

  Läs mer
 • Delårsrapport, januari-december 2019

  Publicerad 14 februari 2020

  PERIODEN 1 OKTOBER–31 DECEMBER 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 103,1 Mkr (109,6 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 72,8 Mkr (70,6 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 62,6 Mkr (60,0 Mkr), motsvarande 61 % (55 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 28,4 Mkr; 27,5 % (27,3 Mkr; 24,9 %)
  • EBITDA-adj. 19,9 Mkr; 19,4 % (17,9 Mkr; 16,3 %)
  • EBIT 15,3 Mkr; 14,9 % (16,1 Mkr; 14,7 %)
  • Resultat efter skatt 12,0 Mkr; 11,7 % (12,5 Mkr; 11,4 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,23 kr (0,24 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,1 Mkr (60,5 Mkr)

  PERIODEN 1 JANUARI–31 DECEMBER 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 393,8 Mkr (406,4 Mkr)
  • Mjukvaruintäkterna uppgick till 275,4 Mkr (267,8 Mkr)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 244,0 Mkr (223,2 Mkr), motsvarande 62 % (55 %) av nettoomsättningen
  • EBITDA 100,7 Mkr; 25,6 % (99,7 Mkr; 24,5 %)
  • EBITDA-adj. 64,4 Mkr; 16,3 % (65,4 Mkr; 16,1 %)
  • EBIT 47,5 Mkr; 12,0 % (53,2 Mkr; 13,1 %)
  • Resultat efter skatt 35,0 Mkr; 8,9 % (39,9 Mkr; 9,8 %)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,66 kr (0,76 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,7 Mkr (121,4 Mkr)
  • Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr per aktie (0,60 kr)

  För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, kontakta:
  Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

  ________________________________________________________

  Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 14 februari 2020.

  Läs mer