– Formpipes produkter har gott rykte i offentlig sektor och vi är stolta över att nu också kunna välkomna Konsumentverket som kund. Våra standardprodukter i kombination med funktioner för användarnära e-tjänster gör oss väl positionerade på marknaden, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

W3D3 ska användas för hantering av ärenden, handlingar och dokument samt för att publicera diariet på webben. Dessutom levereras en e-tjänst, som vänder sig till ideella organisationer som kan söka verksamhets- och organisationsstöd för sin verksamhet. Inloggning i e-tjänsten och signering av ansökan görs via BankID.

Upphandlingen är ett avrop från Statens inköpscentrals ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014” via Formpipes partner Knowit.