Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
28 maj 2021 Blogg

Förvaltningsrätten avslår överklagan - böter på mångmiljonbelopp är ett faktum.

Efter att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i sin tillsyn funnit att en rad offentliga organisationer bedrivit personuppgiftsbehandling i strid med dataskyddsförordningen (GDPR) förelades organisationerna att betala sanktionsavgifter på grund av dessa regelöverträdelser. Beslutet från IMY blev föremål för överklagan, som Förvaltningsrätten i Stockholm nu avslagit. 

IMY fann efter tillsyn att organisationerna hade brustit i sin personuppgiftsbehandling, då de underlåtit att genomföra behovs- och riskanalyser i tilldelningen av behörigheter för tillkomst till personuppgifter. Förvaltningsrätten fastslår nu i sin bedömning, att IMY haft rätt i att utdela sanktionsavgift mot organisationerna. Förvaltningsrätten bedömer att organisationernas underlåtenhet att genomföra behovs- och riskanalyser inte enbart innebär en överträdelse av nationella bestämmelser, utan också av de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling i GDPR. 

Det slutliga bötesbeloppet landar på 22,5 miljoner kronor. 

Beslutet från IMY, tillsammans med Förvaltningsrättens avslag, befäster tydligt vikten i att de som behandlar personuppgifter har kontroll i frågor som rör vem som har behörighet till vilken information. 

Adoxa by Formpipe hjälper organisationer att få kontroll över sin data

Adoxa skannar, identifierar och presenterar data som inte möter kraven för GDPR och andra interna kvalitetsriktlinjer. Lösningen säkerställer städning tvärs över system så som Outlook, Office365, Teams, Sharepoint, filservrar och ärendehanteringssystem. Lösningen bygger på ett skalbart regelverk som möter och upprätthåller god hantering av personuppgifter.  

Med det skalbara regelverket kan Adoxa enkelt identifiera filer, dokument och e-mails innehållandes personuppgifter som exempelvis: 

  • Lagrats på fel plats 
  • Givits för bred åtkomst 
  • Tillgängliggjorts för användare med fel behörighet 

Adoxa ger således verksamheter möjligheten att agera proaktivt, men också preventivt i hanteringen av personuppgifter. Idag har Adoxa över 70,000 användare som dagligen använder verktyget för att säkerställa en korrekt regelefterlevnad, både med hänsyn till GDPR, men även med hänsyn till interna regler och policys.  

Bara förra året identifierade och hanterade Adoxa över 75,000,000 filer, dokument och e-mail vars innehåll stred mot GDPR. Med hjälp av Adoxas enkla och intuitiva gränssnitt kunde dessa fel enkelt åtgärdas internt i organisationerna.  

Nu vill vi hjälpa fler att få kontroll över sin data – vill du veta mer? Kontakta då mig genom nedanstående kontaktuppgifter. 

Artikelförfattare
Leon Egardt Fassarakis
Områdesansvarig Adoxa by Formpipe
+46 76 526 96 10