Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Visselblåsarportalen

En paketering av Portal Bas som tillåter anonym och säker rapportering för missförhållanden

Tryggt för både organisation och medarbetare

Tack vare Visselblåsarportalen by Formpipe kan organisation såväl som medarbetare känna sig trygga i hanteringen av missförhållanderapportering. Visselblåsarportalen gör det enkelt för organisationer att skapa säkra kanaler för visselblåsning. Utan att kompromissa med uppgiftlämnarens anomymitet.

Det bästa av allt är att denna paketering är fullt möjlig att integrera med W3D3 och Platina, vilket gör att du kan ta del av Visselblåsarportalen på en gång. 

VISSELBLÅSARPORTALEN
VARFÖR

En portal för anonym rapportering

Förväntningarna på att myndigheter, kommuner och organisationer ska erbjuda möjligheter att rapportera in missförhållanden på ett tryggt sätt blir allt större. Den 17 december träder ny lag om visselblåsning i kraft, som stärker skyddet för uppgiftslämnare. Krav ställs på att myndigheter och kommuner ska ha säkra kanaler för inrapportering samt att den som skickar in rapporten ska ges sekretesskydd. 

Genom att erbjuda en färdigpaketerad lösning som är fullt intergrerbar med befintliga ärendehanteringssystem kan mallar för inrapportering med stark sekretess skapas. Detta gör att både ledtid och användbarhet optimeras.

 

 

Abstrakta geometriska figurer i grått och blått
HUR

Färdigpaketerade produkter, anpassningsbara möjligheter

Genom Visselblåsarportalen kan din organisation skapa och publicera trygga kanaler specifikt avsedda för inrapportering av missförhållanden, internt som externt. Informationen om missförhållanden rapporteras in via ett formulärverktyg som därefter lagras och hanteras i ditt ärendehanteringssystem Platina eller W3D3 under stark sekretess. Dessa ärenden handläggs sedan enbart av personer som har specifik behörighet till informationen. 

Lila repetitiva rektanglar på rad
VAD

Vad är Visselblåsarportalen?

Visselblåsarportalen by Formipe är en paketering av Portal Bas som tillåter organisationer att möta de skärpta kraven om skydd för visselblåsning. Med verktyg för att skapa säkra informationsvägar för att rapportera om missförhållanden, kan organisationer såväl som medborgare och medarbetare känna sig trygga. Informationen som skickas in är under stark sekretess och hamnar direkt i systemet för ärendehantering.