Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Teams för Platina

Samarbeta i Teams samtidigt som du säkerställer diarieföringen.

Ett tryggt samarbete

Med Teams för Platina kan handläggare och chefer samverka kring ärenden och arbetsdokument i Microsoft Teams och på ett enkelt sätt diarieföra dokument så snart de är färdigställda. 

TEAMS

Information på rätt plats

Digital information kan se ut på många olika sätt, och kan behöva hanteras av olika verktyg i olika miljöer medan den arbetas fram. I många fall resulterar detta arbete i att en allmän handling upprättas.

Juridiskt sett är förstås handlingen att betrakta som upprättad oavsett i vilket system den befinner sig, men med hjälp av ett välfungerande diarium så kan alla allmänna handlingar hållas samman, så att de enkelt kan lokaliseras, skyndsamt lämnas ut vid begäran, samt gallras och arkiveras när det är aktuellt. Platina erbjuder allt detta. 

Med hjälp av Teams för Platina slipper handläggare och registratorer arbetskrävande moment där dokument som ska registreras först laddas ned eller mejlas innan de diarieförs. Därigenom undviks också situationer där handlingar blir kvarliggande på lokala hårddiskar eller i e-postkorgar. Om så önskas kan handläggare ges tillstånd att själva diarieföra material i sina ärenden, utan risk att de hamnar på fel ställe.

Effektiv handläggning

De handläggare som använder Teams för Platina får en rad nya möjligheter:

Se information om ärenden och handlingar

Direkt i Microsoft Teams kan handläggaren läsa delar av den information om ärendet som registrerats i Platina. Med hjälp av snabblänkar kan handläggaren dessutom klicka sig till ett diariefört dokument som då hämtas ur Platina, säkert och enkelt, utan att handläggaren behöver växla mellan applikationer.

Redigera dokument samtidigt

Arbetsdokument i Microsoft Teams kan redigeras utan komplicerad in- och utcheckning. Dessutom kan flera handläggare samtidigt redigera ett och samma dokument.

Granska och kommentera dokument

De som arbetar med dokument kan skriva kommentarer till varandra rörande dokument utan att ändra i själva innehållet. En handläggare kan be om råd av en kollega eller begära granskning av en chef via denna funktion.

Diarieföra dokument

Direkt i Microsoft Teams kan handläggare söka fram och registrera handlingar på sina ärenden. Dokumenten överförs då till Platina med det metadata som användaren har angivit.

Koppla kanal till ärende

I Microsoft Teams kan handläggare se en lista över sina egna ärenden och välja att koppla ärenden till en kanal. Dokument i kanalen kan då diarieföras ännu enklare, eftersom handläggaren inte behöver söka fram ärendet vid diarieföringen.

Mobilitet

Tack vare att Microsoft Teams fungerar på en rad olika plattformar, så kan handläggaren med Formpipe Teams för Platina exempelvis läsa, redigera och diarieföra dokument direkt från sin mobiltelefon. På liknande sätt kan en chef kommentera och godkänna ett utkast till tjänsteskrivelse från sin surfplatta.

Jag berättar gärna mer om Teams för Platina