Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Valberedning

Valberedningens arbete skall präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse.

Valberedningen nominerar ledamöter till Formpipes styrelse för kommande mandatperiod som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningen lämnar även förslag på styrelsens och revisorernas ersättning samt i förekommande fall även val av revisor.
 
Förslag till valberedningen kan skickas med e-post till valberedningen@formpipe.com, eller vanlig post till:
 
Formpipe Software AB
Att: Valberedningen
Box 231 31
104 35 Stockholm

Ledamöter

Wilhelm Gruvberg, representerar Alcur och Alcur Select, 6 464 369 aktier och 11,9 procent av rösterna

Emil Hjalmarsson, representerar AB Grenspecialisten, 5 880 810 aktier och 10,9 procent av rösterna

Mathias Nimlin, representerar Martin Bjäringer, Carl Rosvall och Erik Syrén, totalt 6 201 442 aktier och 11,4 procent av rösterna

Patrik Jönsson, representerar SEB Investment Management, 3 519 322 aktier och 6,6 procent av rösterna

Annikki Schaeferdiek, ordförande Formpipe Software AB, 182 000 aktier och 0,3 procent av rösterna

Instruktion för valberedningen

Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, val av bolagets revisorer, arvode för bolagets revisor samt val av ledamöter till valberedningen eller principer för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.