Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Bokslutskommuniké 2021

Se presentationen av Bokslutskommunikén 2021 ifrån den 16 februari 2022.

”Inom affärsområde Private uppvisar vi en tillväxt på 18 %. Vi har mer än dubblat vår ACV avseende SaaS från 11 till 24 Mkr.”

- Christian Sundin, VD Formpipe

ACV (Mkr)
11
(9 Mkr)
ARR (Mkr)
304
(260 Mkr)

VD Christian Sundin presenterar Bokslutskommunikén för 2021

1 oktober – 31 december 2021

Nettoomsättning

122 Mkr

(103 Mkr)

Repetitiva intäkter

73 Mkr

(67 Mkr)

Repetitiva intäkter i % av
omsättningen

60 %

(65 %)

EBITDA

28 Mkr

(26 Mkr)

EBITDA-marginal

23 %

(25 %)

EBIT

16 Mkr

(13 Mkr)

EBIT-marginal

13 %

(12 %)

Resultat efter skatt

11 Mkr

(12 Mkr)

Vinstmarginal

9 %

(12 %)

Resultat per aktie före
utspädning

0,21 kr

(0,22 kr)

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

52 Mkr

(50 Mkr)

ACV

11,2 Mkr

(8,9 Mkr)

ARR

304 Mkr

(260 Mkr)

1 januari – 31 december 2021

Nettoomsättning

473 Mkr

(403 Mkr)

Repetitiva intäkter

278 Mkr

(254 Mkr)

Repetitiva intäkter i % av
omsättningen

59 %

(63 %)

EBITDA

135 Mkr

(104 Mkr)

EBITDA-marginal

29 %

(26 %)

EBIT

69 Mkr

(53 Mkr)

EBIT-marginal

14 %

(13 %)

Resultat efter skatt

50 Mkr

(41 Mkr)

Vinstmarginal

11 %

(10 %)

Resultat per aktie före
utspädning

0,94 kr

(0,78 kr)

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

99 Mkr

(115 Mkr)

ACV

36,9 Mkr

(22,2 Mkr)

ARR

304 Mkr

(260 Mkr)

Styrelsen föreslår utdelning
per aktie

0,70 kr

0,66 kr

Strategiska höjdpunkter

ACV & ARR

För fjärde kvartalet uppgår ACV till 11 Mkr (9 Mkr) och för helåret uppgår ACV till 37 Mkr (22 Mkr), dvs en ökning med 66 % jämfört med föregående år.

Vid årets slut summerar ARR (Annual Recurring Revenue) till 304 Mkr vilket är en ökning med 17 %, till stor del drivet av ökade SaaS-affärer som ökat med 55 % till 85 Mkr.

SaaS, Microsoft & Temenos

Vi fortsätter att driva en snabb omställning till SaaS. Genom våra samarbeten med Microsoft och Temenos ser vi en tydlig tillväxtresa för försäljningen av vår produkt Lasernet. Vi blev nyligen utnämnda till Solution Provider of the Year 2021 av Temenos och vi ser stor potential i att ytterligare stärka vårt samarbete framöver.

Private

Inom affärsområde Private uppvisar vi en tillväxt på 18 %. Vi har mer än dubblat vår ACV avseende SaaS från 11 till 24 Mkr.

Public Danmark

Vi ser en stark utveckling i Danmark avseende repetitiva intäkter och lönsamhet. Vi har stärkt vår position som marknadsledare avseende Grants Management och vi noterar allt bättre marknadsförutsättningar inom Dokument- och ärendehantering, där vi ser allt fler myndigheter som går ut i upphandling.

Public Sverige

I Sverige har omställningen av affärsmodell till att bli en helhetsleverantör, vilket vi redan är i Danmark, varit mer utmanande än vi initialt bedömde. Vi avslutar året med ett starkt fjärde kvartal där 47 vunna affärer ger en ACV på drygt 3 Mkr. Genom förvärvet av Alkemit AB i början av 2022 skapar vi ännu bättre möjligheter till ett framgångsrikt år.

Tillväxtstrategier

Det finns goda förutsättningar för både Private och Public att växa såväl organiskt som genom förvärv. Som ett led i en strategisk översyn har en mer aktiv förvärvsagenda antagits och tillväxtstrategierna för Formpipes affär i Private respektive Public tydligare differentierats.

Mot bakgrund av bedömningen att Private och Public framgent kommer att växa på olika sätt pågår även arbete med att utreda om affärsområdena fortsättningsvis skall samägas eller huruvida andra värdeskapande åtgärder ska genomföras.

Bolaget har därför anlitat en extern rådgivare för att analysera olika möjligheter att ytterligare accelerera dessa alternativ.

Contact

<p>Christian Sundin, CEO of Formpipe</p>
För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin
VD & koncernchef
+46 705 67 73 85