Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Tillval W3D3

Utöka funktionerna i W3D3 utifrån verksamhetens behov.

Hur vill ni växa med W3D3?

Digitaliseringen går fort och behov förändras, både när det gäller arbetssätt och ny teknik. För att möta upp dessa behov utvecklar Formpipe kontinuerligt nya tillval till W3D3 vilket ger utökade möjligheter för just er organisation.

Du kan ta produkten bitvis och införa några områden i taget. Det finns en rad olika tillval som enkelt går att tillämpa vare sig det rör sig om att ni vill gallra utvald information eller filer, möjliggöra transparens och insyn i organisationen eller nyttja ledamotspublicering. Ni väljer själva hur ni vill växa med W3D3.

Adoxa

Adoxa by Formpipe (tidigare Quality Control) är ett verktyg för att säkra och övervaka data för att proaktivt kunna arbeta med datakvalitet. Adoxa skannar data, system och filytor utifrån uppsatta regler. Genom möjligheten att konfigurera regelsättning för kontroll av data matchas varje enskild organisations behov och kan enkelt anpassas till nya arbetsprocesser eller förändrad lagstiftning. Regelträffar som indikerar bristande datakvalitet distribueras till utpekade informationsägare. Dessa får genom ett användarvänligt arbetsflöde med guider som stöd hjälp till att granska och åtgärda bristerna.

Läs mer om Adoxa här

Arkivexport för W3D3

Arkivexport för W3D3 exporterar ärende och handlingsdata konverterade till XML-filer, samt tillhörande filer (Word, Excel m.fl.) ur systemet och lagrar detta i överföringspaket (SIP/OAIS). Arkivexport för W3D3 fungerar lika bra vid förberedelse för överföring till ett mellanarkiv, som till ett slutarkiv. Inbyggt stöd finns såklart för export till Long-Term Archive.

Ladda ned produktblad

Document Converter

Document Converter är ett heltäckande tillval för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF – kanske det mest spridda formatet när det gäller publicering, lagring och arkivering.Genom att komplettera W3D3 med Document Converter öppnas många möjligheter upp med den befintliga installationen. Det går enkelt att konvertera en enskild fil, som ett arbetsdokument, eller konvertera enskilda inkommande eller registrerade (fastställda) handlingar. Vid behov går det även att konvertera samtliga handlingar under ett ärende till en samlings-PDF.

För dem som använder möteshanteringen i W3D3, går det också att skapa samlingskallelser och samlingsprotokoll med alla mötets bilagor inkluderade, om så önskas. Med Document Converter finns också möjligheten att göra ett
tillval för OCR-tolkning (optisk teckenigenkänning) för att konvertera inskannade dokument till redigerbar text i PDF.

Federerad Autentisering

Med Federerad Autentisering by Formpipe centraliseras och effektiviseras identitetshanteringen. Inloggningen för användarna förenklas samtidigt som säkerheten höjs ytterligare.

Ladda ned produktblad

File Scanner

W3D3 File Scanner är ett tillval för automatiserad registrering av handlingar, t.ex. från en skannerlösning som kan skapa XMLfiler. De dokument som ska registreras i W3D3 läggs i en bevakad mapp tillsammans med tillhörande XML filer. Taggarna i XML-filen anger om dokumentet ska registreras som handling på ett befintligt ärende eller läggas i en series inkorg.

Katalogsynk

W3D3 Katalogsynk är en servertjänst för att synkronisera användares metadata mellan en katalogtjänst och W3D3. Fördelen med Katalogsynk är att användaren inte behöver logga in flera gånger. Om användaren redan är inloggad mot katalogtjänsten kan man få Single Sign On i W3D3 utan inloggning.

Tjänsten skapar och underhåller användare och deras olika roller i W3D3 utifrån katalogtjänsten och kan därmed se till att uppgifter som t.ex. namn och e-postadress alltid är uppdaterade i W3D3. Tjänsten gör inga förändringar i katalogtjänsten utan har den som ett facit för uppgifterna i W3D3.

Ledamotspublicering

Ledamotspublicering för W3D3 är ett verktyg för att göra förtroendemannaregister eller motsvarande förteckning åtkomligt via internet. Det kan konfigureras för att enbart fokusera på aktuella uppdrag, eller för att även göra det möjligt att på ett enkelt sätt kunna se vilka personer som suttit i ett beslutande organ vid en viss historisk tidpunkt. Utöver information om nuvarande och tidigare uppdrag, visas ledamöternas foto och adressuppgifter om så önskas, i första hand för att underlätta för allmänheten att komma i kontakt med rätt ledamot.

Ledamotspubliceringen fungerar som en egen webbplats om så önskas, men är framför allt gjord för att enkelt kunna bli en del av en befintlig webbplats, såsom organisationens nuvarande portallösning för medborgare eller andra externa besökare

Meetings Plus

Det finns förväntningar på kommuner och landsting från medborgarna, om ökad närhet till de förtroendevalda. Genom Formipes produkt för möteshantering ökar insynen i kommunens eller regionens politik. Med Meetings Plus blir det enklare för medborgaren att följa med i politiken genom ett användarvänligt och lättillgängligt gränssnitt. Förtroendevalda och mötesadministratörer får å sin sida effektiva verktyg för mötes- och beslutsprocessen hela vägen från möteskallelse till beslut.

Läs mer om Meetings Plus

Meetings Live

Meetings Live är en digital möteshanterare som automatiserar och effektiviserar hanteringen av mötesinformation såsom närvaro, talarlista och omröstning. Allt anpassat för att få in rätt information, på rätt sätt och plats utan handläggning. 

I Meetings Live finns det tre olika gränssnitt för sekreterare, mötesdeltagare och publik. Allt optimerat utifrån användaren.

  • Sekreterargränssnittet
  • Mötesdeltagarens gränssnitt – Meetings Plus App
  • Två publika gränssnitt – Ett som kan visas på en skärm i rummet och ett som kan nyttjas för publicering i en webbsändning

Läs mer om Meetings Live

Office Addin

Webb-baserade system innebär ofta att användarna måste ladda ner filer till sin dator för att ändra i dem, och sedan ladda upp de ändrade filerna på nytt till systemet för att uppdatera den ursprungliga filen. Det kan upplevas som både tidsödande och krångligt. Med Office Addin för W3D3 öppnas filen som du vill arbeta med direkt i rätt program. När man gjort sina ändringar och sparar, uppdateras den direkt i W3D3, utan omvägar. En ny W3D3-meny i den vanliga menyraden i Officeprogrammen hjälper användarna att enkelt arbeta med både nya och befintliga handlingar.

Du kan öppna arbetsdokument från W3D3 direkt i Office. Du kan spara dokument direkt från programmen som arbetsdokument eller som handling i ett ärende i W3D3. Genom att lägga till Office Addin till W3D3, förenklas arbetet för alla medarbetare, samtidigt som tidsbesparingen i sig gör det dagliga arbetet både roligare och effektivare.

Portal Bas

Med Portal får ni ett verktyg där ni själva kan skapa e-tjänster, formulär och ärendesidor utan behov av konsulthjälp. Mappningen mot W3D3 gör att informationen hamnar på rätt plats, för rätt person i rätt ärendeprocess. Det minskar tidskrävande administration och dubbelregistrering. Minskar också risken för fel. Med tillägg för inloggning till Mina sidor kan användarna följa sina ärenden.

Läs mer om Portal här

Searchport

Med W3D3 Searchport öppnas möjligheten att på ett snabbt och säkert sätt erbjuda information via en sökportal på intranätet eller på internet. Oavsett om sökportalen används internt för att personal ska kunna söka och hitta bland information i det egna systemet, eller om man använder den för att göra ärenden och handlingar publika och sökbara via en hemsida, är den lika effektiv och användarvänlig.

Användarna kan enkelt söka efter information, utifrån t.ex. ärende, handling, motpart, avsändare eller mottagare. Portalen innehåller också ett antal fördefinierade sökningar, för att t.ex. söka efter ärenden registrerade den senaste veckan, eller handlingar som upprättats den senaste månaden. W3D3 Searchport kan konfigureras för att på olika sätt ta hänsyn till PUL- och sekretessmarkeringar.

Signeringsportalen

Signeringsportalen gör det möjligt för politiker och tjänstemän som inte använder ert ärendehanteringssystem att signera dokument i ärendehanteringssystemet som till exempel mötesprotokoll eller avtal som kräver underskrift av en eller flera personer.

Läs mer om Signeringsportalen här

 
 

Terminator

W3D3 Terminator används för att gallra utvald information och filer ur W3D3. Användaren kan välja om gallringen ska gälla ärenden, handlingar och/eller dess filer samt om informationen/ posterna ska tas bort helt eller bara ändras.

För att utföra en korrekt gallring och säkerställa att information inte kan återskapas ur databasen i W3D3, behöver man använda W3D3 Terminator. Gallringen kan användas för att leva upp till de lagkrav som finns ställda eller för att minska databasens storlek, t.ex. efter att ett arkivuttag skett och informationen inte längre behöver vara återsökbar i det aktiva systemet.

Teams för W3D3

Handlägg och samverka kring arbetsdokument och ärenden i Microsoft Teams. Ett enkelt sätt att diarieföra så snart de är färdigställda.

Läs mer om Teams för W3D3 här

Testserver

Genom att ha en licensierad testserver kan uppgraderingar och anpassningar testas i lugn och ro utan att riskera driftstörningar. Detta borgar för maximal positiv upplevelse för användarna vid uppgraderingar och förbättringar. Testserver är därför något vi starkt rekommenderar.

W3D3 API

W3D3 och dess tillval kopplas samman via det väldefinierade API som finns utvecklat till systemet. Detta API är också möjligt att nyttja för integrationer med andra lösningar och system, och på så sätt göra information från W3D3 tillgängligt för användare utanför systemet. 

XML Archiver

Elektronisk arkivering blir allt viktigare både för att följa lagkrav och för att arbeta effektivt med informationshantering. Det finns behov av verktyg för att ta ut information som dokument, ärenden och handlingar för långtidsarkivering i elektroniska arkiv.

W3D3 XML Archiver är ett tillval som gör det möjligt att exportera ut hela eller delar av informationsstrukturen i W3D3 till XML för långtidslagring. Informationen kan exporteras utifrån uppsatta sökvillkor i W3D3 så att t.ex. endast ärenden och handlingar som uppfyller vissa kriterier exporteras. Exporten påverkar inte den normala driften i W3D3, vilket innebär att den kan göras vid valfri tidpunkt och vid ett obegränsat antal tillfällen.

Annan användning än standardtillval

W3D3 och dess tillval kopplas samman via det väldefinierade API som finns utvecklat till systemet. Detta API är också möjligt att nyttja för integrationer med andra lösningar och system, och på så sätt göra information från W3D3 tillgängligt för användare utanför systemet. 

Vill du veta mer om något eller några tillval?

Tveka då inte att fylla i formuläret för att boka en demo, alternativt kontakta oss genom nedanstående knapp. Oavsett så ser vi fram emot att prata med dig.

Kontakta oss

Boka din demo här

Ange din information i formuläret nedanför så kontaktar vi dig inom kort.