Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
29 april 2024 17:30 CEST Pressmeddelande Regulatorisk

Formpipe Software AB genomför riktad nyemission av aktier i samband med förvärv

Styrelsen i Formpipe Software AB (publ) (”Formpipe” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2024, beslutat om en riktad nyemission om 40 296 aktier i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Dictymatec SARL.

Skälen till nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har förvärvat Dictymatec SARL. I samband med förvärvet har Bolaget åtagit sig att erlägga betalning delvis i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Teckningskursen har fastställts enligt förvärvsavtalet till drygt 28,56 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är den volymviktade genomsnittskursen för Formpipes aktie på Nasdaq Stockholm under perioden den 4 april 2024 till och med den 10 april 2024.

Nyemissionen riktas till säljaren Laurent Valatx. Betalning sker genom kvittning av säljarens fordran på Bolaget.

Nyemissionen medför att det totala antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 40 296 aktier och röster från 54 217 825 aktier och röster till 54 258 121 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 4 029,60 kronor till 5 425 812,10 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning av aktiekapitalet och röstetalet om cirka 0,07 procent.

”Formpipe gör detta lilla men strategiskt viktiga förvärv för att öka vår närvaro på de franska, spanska samt latinamerikanska marknaderna. Dictymatec har också erfarenhet av från bl.a. ERP systemet SAP vilket ger Formpipe möjlighet att utvärdera hur attraktivt vårt erbjudande är där”, säger Magnus Svenningson, VD Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Svenningson 
VD
magnus.svenningson@formpipe.com

Formpipe bygger värdefulla relationer mellan människor och data. Värdegrundsdrivna har vi sedan 2004 utvecklat högkvalitativa produkter som förser dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Vi hjälper över 5 500 kunder att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser. Tillsammans med våra kunder och partners så samskapar vi ett digitalt samhälle med människan i centrum. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland. Formpipe Software är ett börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm.