Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

2 Burlington Park
Station Road, Foxton
Cambridge – CB22 6SA
Tel: +44 1223 872747
Email

 

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Holland

Stationsplein 105
5211 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 73 704 0318
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
11 maj 2021 Blogg

En tjänst för alla underskrifter

Frågor som dykt upp hos mig i samtal med kunder och partners på senare tid är vilka dokument som behöver skrivas under samt vilken metod de behöver skrivas under med. Jag tänker mig att frågan är tudelad, dels om hur viktigt vi anser att det är med underskrift för en specifik handling, dels vilken bevisnivå som behövs för underskriften. Hur vi svarar på frågorna kan ligga till grund för vilken underskriftsmetod vi väljer. 

Varför underskrifter?

Underskrifter fyller olika syften; självklart för att binda någon juridiskt till ett dokument, men också som ett ceremoniellt sätt att befästa något. Formpipes licensavtal skrivs till exempel under för att vi ska veta att avtal slutits och mellan vilka parter men också att vi har bundit någon/några personer juridiskt till dokumentet. Däremot behöver vi inte skriva på anställningsavtal, dessa är ändå giltiga. 

För anställningsavtal tycker jag personligen att den ceremoniella aspekten är viktig, jag ser gärna att mitt anställningsavtal ska vara underskrivet av min rekryterare och mig. För mig ökar det ”viktigheten” och betydelsen av det dokument som innehåller avtalstexten. Formpipe använder underskrifter vid anställningsavtal. 

Vikten av att säkerställa underskrifter

Olika typer av underskrifter har olika bevisvärde, och med bevisvärde menar jag hur säkra vi kan vara på att det är rätt person som skrivit under en handling vid rätt tid. För anställningsavtalet i exemplet ovan kanske ett handslag, bomärke eller signatur med blyertspenna hade varit tillräckligt.

För avtal mellan företag ställer vi dock högre krav på bevisvärde, vi vill att det ska gå att enkelt identifiera de som skrivit under och när de har gjort det, och vi vill kunna göra det över tid. Här finns också flera grader av underskrifter som kan vara aktuella: underskrift på papper, vidimering, systemloggar, transaktionsloggar med mer. Vilken nivå vi väljer är en fråga om tillit till underskriftsmetoden och vilka krav på spårbarhet vi har.

Ett självklart val för en avancerad elektronisk underskrift

Så vilken typ av underskrift ska man då välja för olika dokument och situationer? Det bästa vore väl att slippa svara eller ens fundera på den frågan, och det är det Formpipes paketering av Signeringsportalen syftar till. En avancerad personlig elektronisk underskrift som har högt bevisvärde och kan valideras över tid. Men, genom Formpipes licensmodell så kostar underskrifterna utöver de nästan ingenting, så använd det för andra dokument också.

Läs gärna mer om de krav som existerar vid val av elektronisk underskrift i vår guide: Hur man uppnår en långsiktigt lösning med elektronisk underskrift". 

Artikelförfattare
Jan Andersson