Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
27 januari 2022 Blogg Offentlig Sektor

Nu behöver strategier för digitalisering gå från ord till handling

Det råder inget tvivel om att Sverige har bra ambitioner på digitaliseringsområdet. Regeringens digitaliseringsstrategi säger att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Under hösten kom en ny nationell strategi som ska göra Sverige ledande i delning av data. Men ambitioner, inriktning och kunskap till trots – det behövs också medel och styrning för att nå dessa mål. Vi har just nu en stor möjlighet att göra den digitala strukturomvandling som tiden kräver, fönstret står vidöppet. 

Bland de satsningar som lyfts fram i budgeten på regeringens hemsida finner vi bättre mobiluppkoppling på tågen och bättre bredbandsuppkoppling. Sist nämns ”Satsning på digital infrastruktur”. Regeringen säger att det behövs långsiktiga investeringar i digital infrastruktur som bland annat styr hur data hanteras och överförs. Fint att detta lyfts fram – men det är en ambition som inte återspeglas i avsatta medel. 79 Mkr under 2022. Det har varit på samma sätt under många budgetar genom åren, oavsett hur fördelningen av partier sett ut i riksdag och regering. 

Hur gör vi en digital strukturomvandling? 

Regeringen gav i januari 2021 Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet i uppdrag att gemensamt föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. I rapporten säger man att det krävs ”Målmedvetna, kraftfulla och långsiktiga statliga satsningar i strategisk dialog och samverkan med näringsliv och offentlig sektor för att skapa förutsättningar samt för att lösa samhällsutmaningar”. 

I de fyra delprogram som föreslås efterfrågas betydligt högre investeringar i statens budget än vi har idag. Det här är de fyra delprogram som föreslås: 

  • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet (1 miljard kronor per år från 2024) 
  • Avancerad digitalisering (1 miljard kronor per år från 2024) 
  • Digital infrastruktur och data (3 miljarder kronor per år från 2024)
  • Digital kompetens och mognad (200 miljoner kronor per år från 2024) 

Kanske satte regeringen talmanskaffet i vrångstrupen när de fick rapporten? Hoppas inte det. Som det också skrivs i rapporten så behöver Sverige kraftfulla satsningar om vi ska ha en chans att konkurrera och samverka internationellt.  

Digitala hjältar finns på riktigt 

Vi har arbetat med digital transformation tillsammans med våra kunder i offentlig sektor under många år. Vi har mött många eldsjälar som drivit digitaliseringsprojekt i kommuner, regioner och inom statliga myndigheter – ofta utan tillsatta medel, men där man lyckats hitta konstruktiva möjligheter inom den ordinarie budgeten. Det har gjorts för att effekterna av en lyckad digitalisering ger både bättre arbetsmiljö, höjd effektivitet och en bättre service till medborgarna. Det har blivit verklighet eftersom drivande personer har känt sig manade att förändra när den digitala verkligheten förändras och nya möjligheter ges. 

Det är dags för dessa eldsjälar att få betalt för sitt slit. Om man från högsta ort avsätter riktiga medel för digital utveckling och styrning så påvisar man både i ord och handling vilken inriktning vi behöver ta. Då kan vi på riktigt börja förändra oss i takt med den digital utvecklingen. Först då kan vi få möjligheten att ta på oss ledartröjan och bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.