Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Life Science

Kompatibel programvara för life science-sektorn som utformas, implementeras och underhålls av life science-experter

SAMMANFATTNING

Allt handlar om regelefterlevnad!

Oberoende av vilken roll er organisation har i life science-branschen så är regelefterlevnad avgörande för att på ett säkert och framgångsrikt sätt kunna ta nya produkter från forskning till marknaden och samtidigt bibehålla bra lönsamhet. Alltför ofta blir dock efterlevnaden en börda snarare än en ledstjärna.

Regelefterlevnad startar med dokumenterade rutiner som beskriver de steg som personalen följer och som visar att personalen förstår detta. Vårt EQMS med tillhörande produkter säkerställer att dessa steg enkelt införs i din verksamhet och blir en hörnsten i ditt sammanlagda kvalitetsarbete.

I våra EQMS-produkter står dokumenthanteringen i centrum, men de erbjuder också förkonfigurerade arbetsflöden specifikt för life science. Det innebär att du inte bara köper programvara, utan också branschens bästa arbetssätt, klara att använda. Robust utbildnings-, tillgångs- och utrustningshantering, allt med stöd av kraftfulla dashboards för rapportering, betyder att vi täcker allt som rör er regelefterlevnad oavsett om det gäller FDA, EU, MHRA eller MPA.

UTMANINGAR & DRIVKRAFTER

Vad driver branschen framåt?

Tillsynsmyndigheter och kunder driver behovet av efterlevnad. Marknaderna driver behovet men då av konkurrensskäl. Dålig efterlevnad innebär begränsade marknader, tungrodd adminisration av regelkraven hämmar konkurrenskraften, så marknadstrenden är att säkerställa att vi presterar på vår optimala produktionsnivå. Flytten till molnet är ett exempel på hur organisationer nu kan dra nytta av lägre ägandekostnad men ändå bibehålla kompatibla system om de utformas för att levereras via molnet.

Utmaningarna inom life science är:

  • Inse att förändringar måste ske och sedan komma överens om hur förändringen ska genomföras.
  • Börja med att fokusera på dina QMS-dokument och rutiner eftersom dessa är hörnstenarna i din organisation. Gå igenom vad du behöver och var inte rädd för att överge standardrutiner som inte längre behövs.
  • Välj en EQMS-produkt och leverantör baserat på dina viktigaste krav, inte på alla 500 punkter i din kravspecifikation. Kom ihåg att det team du ska arbeta med är minst lika viktigt som programvaran.
  • Se till att du arbetar med personer som förstår din marknad.
Bluefish Pharmaceuticals
Berit Lindholm, VD

”Vi gick igenom många alternativ, men X-docs var det som bäst tillgodosåg våra behov. Formpipes värderingar om professionalism, ärlighet, transparens och deras inriktning på samarbete och rådgivning för projekten överensstämde väl med vårt företag, och därför blev de ett utmärkt val som betrodd samarbetspartner.”

Läs vidare
Norsk Medisinsk Syklotronsenter
Tina Solvang Tungen, IT & validation manager

"The new system has improved the GMP compliance and data integrity of our QMS as it comes with audit trails, electronic signatures and automated data analysis tools. It has also made our QMS more efficient."

Read the full story
TrakCel
Kirstie Kay, Head of Quality

"We have established a great relationship with Formpipe, and they have listened and understood our requirements, maintain regular contact and any support has been very responsive. The EQMS has exceeded my expectations in terms of efficiency and has allowed Quality Assurance to focus on value-added tasks rather than paper administration."

Read the full story
HUR VI KAN HJÄLPA ER

Hur du vänder problem till framgång!

  • Vi utvecklar programvara som uppfyller kraven på efterlevnad.
  • Vi identifierar hur vi sedan kan använda programvaran för att förbättra affärsmöjligheterna och öka organisationens effektivitet.
  • Vi dokumenterar utvecklingen, leveransen och underhållet av programvaran för att säkerställa att vi också uppfyller kraven på efterlevnad.
  • Vi förstår de vidare konsekvenserna av förändrade marknads- eller tillsynsvillkor och hur de påverkar kvalitetsavdelningarna.

Hur vi skapar tillsammans

Kompatibla lösningar för life science-industrin som utformas och underhålls av life science-experter. Hjälper dig att uppfylla regelefterlevnad nu och i fortsättningen.

Du kan läsa mer om våra konsulttjänster för Life Science här.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om våra produkter och konsulttjänster.

SOLUTIONS

Hör av dig!

Kontakta oss om du vill ha mer information om våra produkter och vad de kan göra för dig och din organisation.