Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin

Örebro kommun

Signeringsportalen by Formpipe har varit lösningen som gjort det möjligt för Örebro kommun att sköta all signering av dokument och avtal digitalt.

Läs mer här
ÖREBRO KOMMUN

En kvalitetssäker e-underskrift för Örebro kommun

Tillsammans med Formpipe startade den svenska kommunen Örebro ett projekt där utvecklingen av vår lösning Signeringsportalen i första hand skulle fokusera på det interna behovet, som de hade med att lösa justeringar av protokoll för politiker. Kort tid därefter kunde de första kommunfullmäktigesprotokollen signeras digitalt.

- Det var en milstolpe för kommunen. Att smidigt kunna skicka protokollen direkt från W3D3 för justering i Signeringsportalen. Dessutom veta att de uppfyller alla krav för arkivering, säger Lars Nilsson, certifierad förvaltningsledare på Örebro kommun.

UTMANINGEN

I framkant av den digitala utvecklingen

Örebro kommun började se varningsignaler ur ett politiskt perspektiv kopplat till den demografiska utvecklingen där ökade kostnader och minskade intäkter är ett stort problem. En annan faktor som spelade in var den tidskrävande processen för analog justering av protokoll.

Utifrån frågeställningen om det var möjligt att producera mer med mindre resurser blev svaret det som kan verka självklart, den digitala utvecklingen. Det innebar en lösning för digital signatur, Signeringsportalen, samskapad med Formpipe. Integrerat med W3D3 by Formpipe innefattar det en lösning för hela organisationen.

LÖSNINGEN

Signeringsportalen

Tidigare har Örebro kommun använt sig av en fysisk analog signering som redan innan pandemin varit tidödande med långa ledtider.

Signeringsportalen by Formpipe har varit lösningen som gjort det möjligt att sitta hemma och granska, sköta signering av dokument, protokoll och avtal helt digitalt.

- Idag har vi breddinfört Signeringsportalen i vår verksamhet där samtliga nämnder skriver under sina protokoll digitalt. Sekretessbelagda dokument såsom ordförandebeslut kopplat till socialjouren, kan vi också nu signera på ett säkert sätt. Något som länge varit efterlängtat och inneburit att vi kunnat agera snabbare, säger Lars.

Personliga certifikat

Det är krav och lagar som måste följas då ett dokument ska skrivas under elektroniskt. För en avancerad signatur krävs personliga certifikat för signatärerna. Formpipe och Telia-bolaget Cygate har tillsammans utvecklat en automatisk certifikathantering som levererar ett nytt certifikat för varje underskrift. Meta-datan paketeras sedan in i dokumentet.

- Detta är en stor framgång, då utvecklingen gör att vi får underskrifter som är hållbara ur ett arkiveringsperspektiv. Vi ligger i framkant och driver utvecklingen av en avancerad signatur i Sverige tillsammans med Formpipe, säger Lars.

Framtiden av smarta lösningar

Signeringsportalen by Formpipe är resultatet av ett lyckat projekt där Formpipe, tillsammans med kunden, utvecklat en lösning för att möta en ökande efterfrågan som möter kundernas behov och ligger i framkant av den digitala utvecklingen inom offentlig sektor.

 

Läs mer om:

 

 

 

Signeringsportalen