Ring, maila eller besök oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Support

Behöver du hjälp med en av våra produkter? 
Ja tack, ta mig till supporten!

 

Sverige

Huvudkontor, Stockholm

Formpipe Software AB
Sveavägen 168, Stockholm
Box 231 31, 104 35 Stockholm
SE – Sverige

Tel: +46 8 555 290 60
Email

Linköping

Gasverksgränd 2, 582 22 Linköping
Tel: +46 8 500 072 25
Email

Västerås

Metallverksgatan 6, 721 30 Västerås

Örebro

Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

 

Danmark

Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tel: +45 3325 6555
Email

Mer information om det danska kontoret?

 

England, Cambridge

First Floor, Block A, Harston Mill,
Cambridge – CB22 7GG
Tel: +44 1223 872747
Email

 

England, Nottingham

Unit 1, Isaac Newton Centre 
Nottingham Science Park
Nottingham – NG7 2RH
Tel: +44 115 924 8475
Email

 

Tyskland

Formpipe Lasernet GmbH
THE SQUAIRE 12
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Email

 

USA

Formpipe, inc.
1200 US Highway 22 E Suite 2000
Bridgewater, NJ 08807
Tel : +1 908 200 7937
Email

 

Följ oss på LinkedIn
Linkedin
07 april 2022 Blogg Applikationer Informationssäkerhet Offentlig Sektor

Den nya visselblåsarlagen är här - vad gör vi nu?

Just när det var som mest hektiskt inför julen så började den nya visselblåsarlagen att gälla. Syftet med lagen är att stärka skyddet för visselblåsaren. Det ska bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt, och den enskilde ska känna sig trygg i att hens identitet hålls hemlig vid visselblåsning. I den nya lagen stärks skyddet på flera sätt. 

Krav på visselblåsarsystem 

Den nya lagen, Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, bygger i grunden på ett EU-direktiv. Lagen ställer högre krav på arbetsgivare inte minst genom att en visselblåsarfunktion behöver implementeras. Detta gäller för alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda. 

Anmälda ärenden ska hanteras av särskilt utsedda personer, antingen internt eller externt, som är oberoende och självständiga i arbetet med visselblåsarärenden. Det finns tydliga krav på processen, exempelvis vad gäller tidsfrister om återkoppling och gallring av ärenden. Visselblåsaren ska skyddas från repressalier som exempelvis uppsägning, hot och försämrade förmåner. 

Avvakta inte med införandet 

  • Den 17 juli 2022 är samtliga offentliga arbetsgivare som har 50 – 249 arbetstagare samt alla (såväl privata som offentliga) arbetsgivare som har minst 250 arbetstagare skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats. 
  • Den 17 december 2023 är även samtliga privata arbetsgivare som har 50 – 249 arbetstagare skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats. 

Avvakta inte in i det sista med att implementera funktionen, då det är en del frågor som behöver få svar i organisationen. Hur ser våra behov ut för en visselblåsarfunktion? Behöver vi en digital lösning eller är det tillräckligt med våra befintliga kommunikationsvägar? Vem eller vilka ska ta emot visselblåsarrapporter? Har vi några personer inom vår organisation som är lämpliga för att, på ett oberoende och objektivt sätt, ta emot och hantera visselblåsarrapporter? 

Färdig digital lösning 

Genom Visselblåsarportalen kan din organisation skapa och publicera trygga kanaler specifikt avsedda för inrapportering av missförhållanden, internt som externt. Informationen om missförhållanden rapporteras in via ett formulärverktyg som därefter lagras och hanteras i ditt ärendehanteringssystem under stark sekretess. Dessa ärenden handläggs sedan enbart av personer som har specifik behörighet till informationen.